Základní umělecká škola Františka Drdly
Školné, přihlášky a rozvrhy