Základní umělecká škola Františka Drdly
Učitelé hudebního oboru

Učitelé hudebního oboru

Datum: 22.11.2023

 

Jméno Obor e-mail, telefon
Bauerová Daniela kytara daniela.bauer@seznam.cz
Cveková Simona housle, viola cvekova.s@seznam.cz, 723 092 613
Červeňák Milan
klarinet, zobcová flétna granaat@email.cz
Mgr. Drahotský Leoš klarinet, saxofon, zobcová flétna drahotsky@tiscali.cz
BcA. Dvořák František klavír, violoncello, korepetice fdvorakpiano@seznam.cz, 725 949 611
Dvořák Josef klavír, sólový zpěv jdvorak1@centrum.cz
Faltová Hana akordeon, klavír zus.faltova@centrum.cz
Mgr. Foralová Dana klavír, sborový zpěv, hudební nauky zuszdarnsreditel@seznam.cz, 725 949 609
Gallóvá Alena klavír  gallva@seznam.cz
Horký Vladimír příčná flétna, hudební nauka, klavír vladhorzus@seznam.cz, 607 989 823
Bc. Jindra Vratislav žesťové nástroje, zobcová flétna, klávesy, bicí, korepetice jindra.vr@seznam.cz
Kempfová Monika klavír, sólový zpěv monikakempfova@gmail.com
Mgr. Korejtková Veronika hudební nauky, klavír, housle korejtkova.v@seznam.cz
Mgr. Kozel Milan
kytara, housle reklama.kozel@seznam.cz
Mgr. Kynclová Petra sólový zpěv, klavír kynclova.petra@post.cz
Mgr. Mokrá Marie, Ph.D.
klavír marie.mokra@gmail.com
Němcová Martina akordeon, klavír, korepetice martnem.zdarns@gmail.com, 604 344 703
Mgr. Piňosová Nonna klavír, zobcová flétna, korepetice zus.pinosova@seznam.cz
Mgr.art. Poláchová Kateřina hoboj, zobcová flétna Katka.polach@seznam.cz
Mgr. et Bc. Smékalová Miroslava
klavír, klávesy, zobcová flétna, korepetice miroslavasmekalovafons@seznam.cz
Mgr. et Bc. Schmidt Pavel hudební nauka, sólový a sborový zpěv levap.schmidt@seznam.cz
Šimek Jaroslav žesťové nástroje, zobcová flétna, klarinet simejar@seznam.cz
Sváčková Magdaléna
klavír Magdalenatr91@gmail.com

Hledáme: Dlouhodobě hledáme kvalifikované učitele:

obor hra na klavír a  hra na klarinet a zobcovou flétnu.

 

 

 

Mgr. Šimurdová Eva-DPS Žďáráček sborový zpěv pod DPS Žďáráček, z.s. semici@centrum.cz

ZUŠ Františka Drdly přijme plně kvalifikovaného učitele hudebního oboru (hra na klarinet -na výuku ve 2 dnech) a (hra na příčnou flétnu – na výuku v 1 dni).