Základní umělecká škola Františka Drdly
Soutěže

Soutěže

Datum: 31.5.2023

Školní rok 2022/2023

Krajská přehlídka pro 2 klavíry – 19.5.2023 – Třebíč

Žákyně Marta Papoušková a Anna Říhová ze třídy Mgr. Nonny Piňosové se zúčastnily krajské přehlídky ve hře na 2 klavíry v Třebíči a s programem skladeb  C. Rollin – Concerto Romantique II. a G. Balajev – Španělský tanec úspěšně reprezentovaly naši ZUŠ. Děkujeme!

 

Úspěch tria Escalopes

Na celostátní soutěžní přehlídce komorních souborů Svitavské komoření  ve dnech 10. a 12. 5. 2023 získalo trio Escalopes zlaté pásmo (L.Doležalová, T. Hansl, T. Jadrný). Srdečně blahopřejeme a děkujeme i paní Mgr. Kateřině Poláchové za vzornou reprezentaci naší ZUŠ.

 

Krajské kolo LDO ZUŠ – 25.4.2023 – ZUŠ Třebíč

Žákyně Tereza Hochmannová (vyučující MgA. Jana Mifková) získala 25. 4. 2023 v krajském kole v sólovém přednesu v Třebíči  1.místo s postupem do celostátního kola, které se bude konat od 9. – 11. 6. 2023.

Srdečně blahopřejeme, přejeme hodně úspěchů v nejvyšším kole  a děkujeme za vzornou reprezentaci ZUŠ Františka Drdly!

 

Výsledková listina soutěže O žďárského muzikanta 2023 – 4.4.2023 – ZUŠ Františka Drdly

Titul Žďárský muzikant si pro letošní školní rok 2022/23 odnesli tito žáci v kategorii:

II. Hrnčířová Anežka (violoncello), III. Gregáňová Adéla (zobcová flétna),  IV. Říhová Anna (klavír), V. Jadrný Tadeáš (violoncello) a VI. Zapletalová Anna (zpěv).

Srdečně blahopřejeme ke skvělým muzikantským výkonům !

Výsledková listina O žďárského muzikanta 4. 4. 2023doc

 

Krajské kolo skladatelské soutěže ZUŠ – 20.2.2023 – ZUŠ Jihlava

Robin Štyl obdržel v krajském kole  Skladatelské soutěže stříbrné pásmo.

 

Krajské kolo komorní hry s převahou dechových nástrojů ZUŠ – 15.3.2023 – ZUŠ Jihlava 

Trio ESCALOPES (T. Hansl, L. Doležalová, T. Jadrný ze tř. Mgr. K. Poláchové a BcA. F. Dvořáka) si vybojovalo 1. místo s postupem do celostátního kola!

Trio (E. Pálková, Z. Mrkvička, A. Koloušková ze tř. Mgr. L. Drahotského a Mgr. M. Smékalové) získalo v krajském kole 2. místo.

Výsledková listina 15.3.2023

 

Školní rok 2021/2022

Výsledky celostátních soutěží ZUŠ

ALTT Kvarteto pod vedením vyučující Mgr. Kateřiny Poláchové  si dovezlo 17.5.2022 z celostátní přehlídky komorních souborů ve Svitavách „Svitavské komoření“ zlaté pásmo. 

Tadeáš Hansl  – hoboj (p. uč. K. Poláchová) získal v ústředním kole soutěže dechových nástrojů MŠMT v Praze Břevnově 19. 5. 2022  2. místo a Zbyněk Mrkvička – klarinet (L. Drahotský) čestné uznání.

Srdečně blahopřejeme ke krásnému výsledku a propagaci naší školy!

Krajská přehlídka tanečního oboru  ZUŠ MŠMT – 12. 4. 2022 – ZUŠ Jihlava

Zlaté pásmo obdržela choreografie žákyně Matyldy Mužátkové „Při sobě“ (vyučující Hana Ludvíková), stříbrné pásmo získaly choreografie „Lucie noci upije“ (MgA. Jitka Benešová), „Vánoční“ a „Typornamento“ (vyučující H. Ludvíková).

Krajské kolo soutěže ve hře na dechové nástroje ZUŠ MŠMT – 6. 4. 2022 – ZUŠ Jihlava

Tadeáš Hansl – hoboj (učitelka Mgr. Kateřina Poláchová, korepetice Mgr. Nonna Piňosová) obdržel titul absolutního vítěze ve hře na dřevěné dechové nástroje s postupem do celostátního soutěže ZUŠ MŠMT.

Zbyněk Mrkvička – klarinet (učitel Mgr. Leoš Drahotský, korepetice Hana Loubková) získal 1. místo s postupem do ceslostátního kola soutěže ZUŠ MŠMT.

Ludmila Doležalová – hoboj (učitelka Mgr. Kateřina Poláchová, korepetice Mgr. Nonna Piňosová)  vybojovala 1. místo.

Emma Pálková – klarinet (učitelka Kristýna Poulová, korepetice BcA. František Dvořák) obdržela 2. místo.

Všem žákům, jejich učitelům a korepetitorům srdečně blahopřejeme a děkujeme za opravdu vzornou reprezentaci naší školy!

Žákům, kteří postoupili do dalšího kola soutěže MŠMT, přejeme hodně štěstí a úspěchů v celostátním kole!

Výsledková listina soutěže O žďárského muzikanta 2022 – 5.4.2022 – ZUŠ Františka Drdly

Titul Žďárský muzikant si pro letošní školní rok 2021/22 odnesli tito žáci v kategorii:

I. Trnková Nikola (klavír), II. Klusáčková Nikola (klavír), III. Mlíka Ondřej (housle). IV. Jadrný Tadeáš (violoncello), V. Mrkvička Zbyněk (klarinet) a Emma Pálková (klarinet), VI. Stejskal Adam (klavír), Hansl Tadeáš (hoboj) a Berenika Gruntová (klavír). 

Srdečně blahopřejeme ke skvělým muzikantským výkonům !

Výsledková listina O žďárského muzikanta 2022

Krajské kolo soutěže v sólovém zpěvu ZUŠ MŠMT – 18. 3. 2022 – ZUŠ Jihlava

Anička Zapletalová (učitelka Mgr. Petra Kynclová) obdržela 2. místo v krajském kole soutěže ZUŠ MŠMT. Srdečně blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší školy. 

Okresní kolo soutěžní přehlídky tanečního oboru ZUŠ MŠMT – 2. 3. 2022 – ZUŠ Žďár nad Sázavou

ZUŠ Františka Drdly byla v letošním roce pořadatelem okresního kola přehlídky tanečního oboru ZUŠ, kterou vyhlašuje a podporuje MŠMT a Kraj Vysočina. Soutěžní klání se uskutečnilo 2. března 2022 v Městském divadle ve Žďáře nad Sázavou. Na přehlídku byly přihlášeny taneční soubory ze ZUŠ v Novém Městě na Moravě, Velkého Meziříčí, Velké Bíteše a Žďáru nad Sázavou. Odborná porota, složená z vyučujících tanečních oborů z Jihlavy, Brna a Havlíčkova Brodu, pak rozdělila tři pásma (zlaté, stříbrné, bronzové) a navrhla na postup 4 nejhodnotnějších choreografií, které zastupovaly náš okres v kole krajském. Z naší ZUŠ Františka Drdly se umístily žákyně takto:

Taneční choreografie Lucie, noci upije (MgA. Jitka Benešová a žákyně Dobrovolná, Kovácsová, Křečková, Schmidtová) získala zlaté pásmo s postupem do krajského kola. Také choreografie Typornamento (Hana Ludvíková a žákyně Dvořáková, Landsmannová, Lukešová, Mužátková, Rosecká, Zítková) postupuje se zlatým pásmem do krajské soutěže. Návrh na postup do krajské soutěže obdržela choreografie Při sobě (H. Ludvíková a žákyně Matylda Mužátková) a taneční choreografie Vánoční od téže vyučující s žákyněmi Dvořákovou, Landsmanovou, Lukešovou, Mužátkovou, Roseckou a Zítkovou.  Stříbrné pásmo si vybojovaly tance Samé zimy, metelice (J.Benešová a žákyně Dobrovolná, Chromá, Jílková, Kozderková, Michálková, Ošťádalová, Sýkorová, Šillerová a Flídrová) a Omezení (H. Ludvíková a žákyně Benešová, Černá, Dvořáková, Jonáková, Novotná, Přikrylová, Sejkorová a Štouračová), bronz získal tanec Bez dechu (H. Ludvíková a žákyně Krabcová, Musilová, Kynclová, Rosecká, Říčanová, Sejkorová, Troubilová a Vintrová).

Děkujeme vyučujícím za přípravu okresní a krajské soutěže, které se uskutečnilo v DKO Jihlava 12. 4. 2022.

Okresní kolo soutěže ZUŠ MŠMT ve hře na dechové nástroje – 2. 3. 2022 – ZUŠ Velké Meziříčí

Děkujeme všem vyučujícím za přípravu na účasti v okresním kole ve hře na dechové nástroje.

Tadeáš Hansl (Mgr. Kateřina Poláchová) získal 1. místo s postupem a navíc titul Absolutní vítěz, od téže paní učitelky postoupila i Ludmila Doležalová (1. místo s postupem). Emma Pálková (Kristýna Poulová) též získala 1.místo s postupem a taktéž Zbyněk Mrkvička (Mgr. Leoš Drahotský) postupuje s 1. místem do krajské soutěže, která se bude konat 6. 4. 2022 v ZUŠ Jihlava.

Další 1. místa získal: Matěj Vintr ( Bc. Vratislav Jindra) a František Kružík (Jaroslav Šimek), 2. místa získali: Jan Koloušek (Mgr.Leoš Drahotský), Libuše Drahotská (Mgr. Leoš Drahotský), Anežka Jaitnerová (Mgr.Leoš Drahotský), Petr Šmída (Mgr. Kateřina Poláchová), Robin Štyl (Kristýna Poulová) a Klára Mrkosová (Kristýna Poulová).

Výsledková listina žesťové dechové nástroje

Výsledková listina dřevěné dechové nástroje

Okresní kolo soutěže ZUŠ MŠMT v sólovém zpěvu – 24. 2. 2022 – ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem

Děkujeme paní učitelkám za přípravu na účasti v okresním kole v sólovém zpěvu. Pavla Kynclová (Monika Kempfová) získala 1. místo, Anička Zapletalová (Mgr. Petra Kynclová) obdržela za 1. místo s postupem do krajského kola soutěže ZUŠ MŠMT, které se bude konat v ZUŠ Jihlava 18. 3. 2022.

Školní rok 2019/2020

Okresní kolo soutěže ZUŠ MŠMT ve hře na klavír – 3. 3. 2020 – ZUŠ F. Drdly Žďár nad Sázavou.

Děkujeme všem našim žákům a jejich pedagogům za přípravu na účasti v okresním kole a Adamu Stejskalovi pod vedením pí. uč. Mgr. Nonny Piňosové gratulujeme za 1. místo s postupem do krajského kola soutěže ZUŠ MŠMT, které se bude konat v ZUŠ Jihlava 30. – 31. 3. 2020.

Výsledková listina klavír 2020

Okresní kolo soutěže ZUŠ MŠMT ve hře na smyčcové nástroje – 27. 2. 2020 – ZUŠ J. Štursy Nové Město na Moravě. 

Srdečně blahopřejeme žákyni Pavle Kynclové a Kláře Kynclové (korepetice Mgr. Petra Kynclová) pod vedením pí. uč. Simony Cvekové a Tadeáši Jadrnému od pana uč. BcA. Františka Dvořáka za 1. místa v okresním kole a k postupu do krajského kola, které se bude konat  dne 26. 3. 2020 v ZUŠ Třebíč.  Přejeme hodně štěstí a úspěchů v dalším kole soutěže!

Výsledková listina

 

Školní rok 2018/2019

Krajské kolo soutěže ZUŠ MŠMT Komorní hra s převahou dechových nástrojů ZUŠ

 • 21. 3. 2019 – ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod
  Hobojové trio (Kybeková, Hansl, Doležalová) pod vedením Mgr. Kateřiny Poláchové získalo 1.místo a Klarinetové kvarteto   (Koloušek, Vavroušek, Zástěrová, Jaitner) ze třídy Mgr. Leoše Drahotského si odneslo místo 2.    Srdečně blahopřejeme všem zúčastněným žákům a jejich pedagogům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Soutěž O žďárského muzikanta 9. 4. 2019

Titulem Žďárský muzikant byli v letošním ročníku soutěže oceněni tito muzikanti: Zdislava Ondráčková, Anna Říhová, Matěj Hansl, Tadeáš Jadrný, Tadeáš Hansl, Adam Stejskal, Klára Koukalová a Jiří Prokop. Pořadatelé soutěže oceňují předvedené výkony a děkují všem žákům a jejich pedagogům za přípravu na soutěž.

Omluva!  Ve III.kategorii došlo omylem k přidělení jiného většího počtu bodů žákyni Anně Kolouškové, což bylo zjištěno až po slavnostním vyhlášení.  Pořadatelé soutěže se omlouvají všem zúčastněným za tuto nepříjemnost.

Soutěž O žďárského muzikanta 2019 – výsledková listina

 

Krajské kolo soutěže MŠMT – Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů 10.4.2019, ZUŠ Jihlava

Srdečně blahopřejeme žákům Ludmile Doležalové, Kláře Kynclové a Tadeáši Jadrnému k získání 2. místa v krajském kole soutěže. Poděkování patří i všem vyučujícím učitelům a Mgr. Petře Kynclové.

 

Školní rok 2017/2018

 • Krajské kolo soutěže MŠMT tanečního oboru ZUŠ – 20.4.2018 – ZUŠ Třebíč

  Taneční choreografie „Zkřehlí“ (3.-4.r.: Anna Brožová, Ludmila Doležalová, Monika Koukolová, Sára Krabcová, Klára Kynclová, Sandra Kirchnerová, Eva Mičková, Jana Rosecká, Barbora Říčanová, Sylvie Troubilová, Anežka Vintrová) a  „Bez moci“ (II.stupeň: Barbora Cočevová, Klára Černá, Sára Hradová, Eliška Peterková, Žaneta Slámová, Adéla Stárková, Lucie Stárková, Lucie Štursová) úspěšně reprezentovaly ZUŠ F. Drdly na Krajské přehlídce tanečních oborů ZUŠ v Třebíči. Soutěžní přehlídky se zúčastnilo 23 choreografií z Kraje Vysočina (ZUŠ Jihlava, ZUŠ Nové Město n. M., ZUŠ Chotěboř, ZUŠ Třebíč, SZUŠ Havlíčkův Brod, ZUŠ Ledeč n. Sáz.). Obě žďárské choreografie byly zařazeny odbornou porotou do zlatého pásma a získaly ocenění a tanečnice II.st. s tancem „Bez moci“  si vytancovaly postup do celostátního (ústředního) kola, které se bude konat v Uherském Hradišti 1.-3.6.2018. Tanec „Zkřehlí“ získal ocenění „za společné hledání pohybových cest“ a tanec „Bez moci“ získal s postupem ocenění „za osobité choreografické pojetí“. Tanečnicím blahopřejeme!  Více informací na www.soutezezus.cz

 • Soutěž O žďárského muzikanta – 17.4.2018 – sál ZUŠV tomto 21. ročníku se soutěže zúčastnilo 54 žáků.  Titul Žďárský muzikant 2018 si odnesli tito žáci: Matěj Hansl, Tadeáš Jadrný, Chmelíková Tereza, Klára Kynclová, Hrnčířová Barbora, Tadeáš Hansl, Zástěrová Lucie a Poulová Veronika ve svých kategoriích.
 • Výsledková listina O žďárského muzikanta 2018

 • Okresní kolo soutěže MŠMT ve hře na dechové nástroje – ZUŠ Velké Meziříčí – 21. 2. 2018. Poděkování náleží všem zúčastněným žákům, jejich pedagogům a korepetitorům za přípravu na tuto soutěž. Gratulujeme srdečně k postupu do krajského kola: Lucii Zástěrové ( příčná flétna – pí. uč. M. Meca) a Lindě Kybekové a Tadeáši Hanslovi (hoboj – pí.uč. K. Poláchová).

 

 • Okresní kolo soutěže MŠMT tanečního oboru ZUŠ – ZUŠ Žďár nad Sázavou – 15. 3. 2018. Vedení školy děkuje paní učitelce H. Ludvíkové a J. Benešové za přípravu soutěžních choreografií s našimi tanečnicemi a přeje hodně úspěchů v krajském kole TO v ZUŠ Třebíč tancům „Bez moci“ a „Zkřehlí“ ze třídy pí.uč. Hany Ludvíkové.
 • Výsledky okresního kola soutěže MŠMT v tanečním oboru

 

 • Krajské kolo soutěže MŠMT ve hře na dechové nástroje – ZUŠ Jihlava – 27. 3. 2018. Vedení školy děkujeme všem zúčastněným žákům a učitelům za vzornou reprezentaci školy a blahopřeje žákům Lindě Kybekové a Tadeáši Hanslovi a paní učitelce Kateřině Poláchové k 1. místům a Lucii Zástěrové a paní učitelce Michaele Meca ke 2.místu!

Školní rok 2016/2017

 • 7. 3. 2017 – Okresní kolo soutěže MŠMT ve hře na kytaru – ZUŠ Žďár nad Sázavou

Výsledková listina o.k. ve hře na kytaru 2017

 • 7. 3. 2017 – Okresní kolo soutěže MŠMT ve hře na smyčcové nástroje – ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem. Srdečně blahopřejeme všem 5 soutěžícím , pedagogogům a korepetitorům za předvedené výkony. Tadeáši Jadrnému (p.uč. F. Dvořák) přejeme hodně úspěchů v kole krajském!

Výsledková listina ve hře na smyčcové nástroje 2017

 • 9. 2. 2017 – Okresní kolo souteže MŠMT ve hře na klavír – ZUŠ J. Štursy Nové Město na Moravě. Okresní kola se zúčastnilo z naší školy 9 žáků, z toho 5 žáků si vyhrálo první místo, 3 žáci druhé místo a 1 žákyně třetí místo. Vedení školy děkuje všem žákům a učitelům za vykonanou práci a přeje hodně úspěchů Adamu Stejskalovi (p.uč.P. Drlík) v kola krajském!

Výsledková listina ve hře na klavír 2017

 

 • 27.10. – 30.10. 2016 – Celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých – Jablonec nad Nisou.  Tanečnice II. stupně TO ze třídy Hany Ludvíkové s tancem „Nepraktický, pranepatrný“ reprezentovaly Kraj Vysočinu, který je i na účasti na této přehlídce podpořil.

Školní rok 2015/2016

 • Taneční obor GEN ze ZUŠ F. Drdly úspěšně reprezentoval Kraj Vysočinu na celostátní přehlídce dětských skupin scénického tance v Kutné Hoře s  tancem „Strašilky“ (paní učitelka H. Ludvíková) ve dnech 20.-22.5.2016. Účast našich tanečnic na přehlídce podpořil Kraj Vysočina.

 

 • 12. 4. 2016 – Soutěž O žďárského muzikanta 2016. Této tradiční školní soutěže se zúčastnilo 40 soutěžících. Titulem Žďárský muzikant se v roce 2016 se ověnčili v několika kategoriích tito žáci: Tadeáš Jadrný, Eliška Jadrná, Tadeáš Hansl, Lucie Zástěrová, Adam Stejskal, Barbora Linhartová, Josef Řetický. Srdečně blahopřejeme!

Výsledková listina O žďárského muzikanta 2016

 

 • 9. 4. 2016 – Krajská postupová přehlídka scénického tance mládeže a dospělých „Tanec, tanec … Žďár 2016“. Gratulujeme našim tanečnicím – přímý postup na celostátní přehlídku získala choreografie „Nepraktický, pranepatrný“ tanečního souboru GEN pod vedením paní učitelky Hany Ludvíkové.

Výsledková listina Tanec, tanec…Žďár 2016

Školní rok 2014/2015

 • Tanec, tanec…Žďár 2015
  Blahopřejeme žákyním II. stupně, které získaly ocenění poroty za tance „Síla vzdoru“ a „Typornamento“ a absolventkám, které získaly přímý postup do celostátní přehlídky mládeže a dospělých v Jablonci nad Nisou za tanec „Sladké utrpení“
  Výsledková listina
 • Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance, Ústí nad Orlicí, 14.4.2015
  blahopřejeme žákyním II. stupně, které za tanec „Typornamento“ získaly ocenění poroty a blahopřejeme žákyním 4.-5.r., které s tancem „Jinakosti“ byly nominovány do celostátní přehlídky v Kutné Hoře a získaly ocenění za kompoziční a pohybovou čistotu a výběr hudby
  Výsledková listina
 • Soutěž O žďárského muzikanta 21.4.2015
  Výsledková listina
 • KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY ŽÁKŮ TANEČNÍCH OBORŮ ZUŠ ČR, Žďár nad Sázavou 10.4.2015
  Srdečně gratulujeme k přímému postupu do Ústředního kola soutěžní přehlídky žáků TO ZUŠ ČR naší paní učitelce Haně Ludvíkové a jejím tanečnicím s choreografií „Jinakosti“ a dále tanci Typornamento, který obdržel návrh na postup. Hodně úspěchů v kole nejvyšším!
  Výsledková listina
 • Krajské kolo soutěže MŠMT ve hře na dechové nástroje – 27.3.2015 – Jihlava
  Gratulujeme Anetě Němcové (klarinet) ze tř. Mgr. Leoše Drahotského (korepetice Mgr. Miroslava Smékalová) k získání 1. místa a postupu do celostátního kola !
  Výsledková listina – Flétny
  Výsledková listina – Žesťové nástroje
  Výsledková listina – Dechové nástroje
 • Krajské kolo soutěže MŠMT ve zpěvu – 20.3.2015 – Jihlava
  Výsledková listina
 • 20.2.2015 – Okresní kolo soutěže MŠMT ve hře na dechové nástroje – ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
  Žáci Lucie Zástěrová (Mgr. Michaela Kuřavová), Linda Kybeková (Mgr. Kateřina Poláchová), Aneta Němcová, Josef Řetický (Mgr. Leoš Drahotský) a Anna Ledvinková (Zdeněk Kužela) získali postup do kola krajského. Srdečně blahopřejeme!
  Výsledková listina
 • 12.2.2015 – Okresní kolo soutěže MŠMT v sólovém a komorním zpěvu – ZUŠ Žďár nad Sázavou
  Gratulujeme k postupu do krajského kola v Jihlavě Markétě Bořilové (Mgr. P. Schmidt) a Janu Klementovi (MgA. Vladimír Kyas) a přejeme hodně úspěchů!
  Výsledková listina

Školní rok 2013/2014

 • 15.-18.5.2014 – Ústřední kolo soutěže MŠMT ve hře na smyčcové nástroje
  Žákyně Markéta Švomová ze tř. Simony Cvekové (korepetice Nonna PIňosová) úspěšně reprezentovala naši školu ve hře na housle a v náročné konkurenci obsadila v nejvyšším kole 3. místo. Srdečně gratulujeme!
  Výsledková listina
 • Soutěž O žďárského muzikanta – 8.4.2014
  Výsledková listina
 • Krajská přehlídka TO „Tanec, tanec…Žďár 2014“ – 5. 4. 2014
  Výsledková listina
 • 28.3.2014 – Krajské kolo soutěže MŠMT ve hře na klavír – Jihlava
  Výsledková listina
 • 26.3.2014 – Krajské kolo soutěže MŠMT ve hře na housle – Třebíč
  Vynikajícími výsledky ověnčily krajské kolo žákyně pí.uč. Simony Cvekové : Markéta Švomová získala 1. místo s postupem do celostátního kola a Veronika Poulová obdržela 2. místo. Srdečně blahopřejeme i korepetitorce Mgr. Nonně Piňosové a přejeme hodně úspěchů v kole nejvyšším!
  Výsledková listina
 • 6.3.2014 – Okresní kolo soutěže MŠMT ve hře na housle – ZUŠ Bystřice nad Penštejnem .
  Žákyně Veronika Poulová a Markéta Švomová ze třídy Simony Cvekové získaly 1. místo s postupem do vyššího kola. Srdečně blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v kole krajském!
  Výsledková listina
 • 27.2.2014 – Okresní kolo soutěže MŠMT ve hře na klavír – ZUŠ Nové Město na Moravě
  Srdečně blahopřejeme Adamu Stejskalovi (p.uč. R.Pohl) k 1. místu, Anetě Němcové k 1. místu s postupem do krajského kola a Alžbětě Holé ke 2. místu (p.uč. M. Smékalová).
  Výsledková listina
 • 25.2.2014 – Okresní kolo soutěže MŠMT ve hře na kytaru – Žďár nad Sázavou
  Výsledková listina

  Školní rok 2012/2013

 • 16. 4. 2013 – Soutěž O žďárského muzikanta
  Výsledková listina
 • 6. 4. 2013 – Tanec, tanec … Žďár 2013
  Výsledková listina
 • 20. 2. 2013 – Dětská scéna 2013 – recitace – oblastní kolo
  Do okresního kola postupují tito žáci: Naďa Kaňková a Kateřina Roušarová
  Výsledková listina

  Školní rok 2011/2012

 • 19. – 20. 5. 2012 – Ústřední kolo národní přehlídky tanečního oboru ZUŠ ČR
  Výsledková listina
 • 26. 4. 2012 – Soutěž O žďárského muzikanta
  Výsledková listina
  Tuto akci podporuje Žďár nad Sázavou
 • 16. 4. 2012 – Krajská postupová přehlídka dětských a středoškolských pěveckých sborů Třebíč 2012
  Výsledková listina
 • 12. 4. 2012 – Krajské kolo přehlídky tanečního oboru základních uměleckých škol
  Výsledková listina
 • 31. 3. 2012 – Krajská přehlídka scénického tance Tanec, tanec… Žďár 2012 – Žďár nad Sázavou
  Výsledková listina
 • 16. 3. 2012 – Okresní kolo národní přehlídky tanečních oborů ZUŠ
  Výsledková listina
 • 15. 3. 2012 – Krajské kolo národní soutěže ZUŠ ve hře na dechové a bicí nástroje – Žďár nad Sázavou
  Srdečně blahopřejeme Michalu Roseckému k postupu do celostátního kola ve hře na klarinet! Výsledková listina
 • 15. 2. 2012 – Okresní kolo soutěže MŠMT ve hře na dechové a bicí nástroje – Velké Meziříčí
  Do krajského kola postoupili tito žáci: Matouš Malý (V. Jindra) a Michal Rosecký (L. Drahotský). Srdečně blahopřejeme!
  Výsledková listina
 • 9. 2. 2012 – Okresní kolo soutěže MŠMT v sólovém a komorním zpěvu – Nové Město na Moravě
  Do krajského kola se probojovali tito žáci ZUŠ: Jakub Drahotský, Veronika Sýkorová (Vl. Kyas) a Anna Ledvinková (P. Schmidt). Srdečně blahopřejeme!
  Výsledková listina

  Školní rok 2010/2011

 • 26. – 28.5. 2011 – Celostátní kolo ve hře na kytaru – Nové Strašecí
  Mimořádný úspěch se zdařil žákyni Haně Plesselové ze třidy D. Bauerové, když v celostátním kole obsadila 3. místo. Srdečně blahopřejeme!!!!
 • V krajském kole národní soutěže výtvarných oborů ZUŠ naše výtvarnice Jana Zabloudilová a Hana Šikulová obstály na výbornou.
  Výsledková listina
  Animace Klama nebo reklama
 • 12. 4. 2011 – 14. ročník soutěžní přehlídky „O žďárského muzikanta“ – sál ZUŠ
  Tradiční soutěže se ve školním roce 2010/2011 zúčastnilo 61 soutěžících.
  Výsledková listina
 • Úspěchy tanečního souboru GEN ZUŠ Žďár nad Sázavou na krajských tanečních přehlídkách v sezóně 2011
  Výsledková listina
 • 14. 4. 2011 – Krajské kolo národní soutěže ZUŠ ve hře na kytaru – Havlíčkův Brod
  Výrazný úspěch zaznamenala žákyně Hana Plesselová ze třídy D. Bauerové, která vybojovala 1. místo s postupem do celostátního kola ve hře na kytaru. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů do nejvyšší soutěže!
  Výsledková listina
 • 5. 4. 2011 – Krajské kolo národní soutěže ZUŠ ve hře na housle – Třebíč
  Srdečně blahopřejeme Veronice Poulové, která získala ve III. kategorii 2. místo, dále Markétě Švomové která v IV. kategorii obsadila též 2. místo (obě ze tř. S. Cvekové) a Josefu Poulovi (ze tř. M. Kozla), který obsadil v VIII. kategorii 3. místo.
 • 2. 4. 2011 – Krajská přehlídka scénického tance: Tanec, tanec….Žďár 2011
  Mezi oceněnými soubory jsou i tanečnice z naší ZUŠ. Poděkování za vzornou reprezantaci a vzornou přípravu soutěže patří Haně Ludvíkové a Jitce Háskové.
  Výsledková listina
 • 17. 3. 2011 – Krajské kolo národní soutěže ZUŠ ve hře na klavír – Jihlava
  Michala Žďánská (ze třídy pí. uč. N. Piňosové) získala 3. místo, Aneta Němcová a Alžběta Holá (ze třídy pí. uč. M. Smékalové) obdržely čestná uznání. Gratulujeme!
  Výsledková listina
 • 8. 3. 2011 – Okresní kolo národní soutěže ZUŠ ve hře na kytaru – Žďár nad Sázavou
  Žákyně p. uč. Milana Kozla Ivana Mašková obsadila v soutěži 2. místo, Hana Plesselová ze třídy pí. uč. Daniely Bauerové získala 1. místo s postupem do krajského kola. Srdečně blahopřejeme. Soutěž finančně zaštítil kraj Vysočina.
  Výsledková listina
 • 1. 3. 2011 – Okresní kolo národní soutěže ZUŠ ve hře na housle – Bystřice nad Pernštejnem
  Markéta Švomová a Veronika Poulová ze třídy pí. uč. S. Cvekové získaly 1. místo s postupem do krajského kola, Josef Poul ze třídy p. uč. M. Kozla získal též první místo s postupem do krajského kola, Hana Svobodová obdržela čestné uznání. Všem houslistům srdečně gratulujeme, učitelům i korepetitorkám děkujeme za vzornou přípravu soutěže.
  Výsledková listina
 • 17. 2. 2011 – Okresní kolo národní soutěže ZUŠ ve hře na klavír – Žďár nad Sázavou
  Gratulujeme Anetě Němcové, Alžbětě Holé a Michale Žďánské ze tříd pí. uč. M. Smékalové a N. Piňosové k 1. místu a k postupu do krajského kola. Soutěž finačně zaštítil kraj Vysočina.
  Výsledková listina
 • Školní rok 2009/2010

 • V literárně-výtvarné soutěži Leporelománie aneb „Abecedu nakreslíme, děti z Keni potěšíme“ obdrželi žáci vývarného oboru pod vedením J. Zabloudilové zvláštní cenu za uměleckou úroveň a zpracování. Soutěž pořádal Active-SVČ Žďár nad Sázavou ve spolupráci s Knihovnou J. M. Sychry. Garantem byl Jiří Fixl, ilustrátor.
 • 22. 4. 2010 proběhla za účasti rekordních 75 žáků soutěž O žďárského muzikanta. Pro letošní rok se mohou pyšnit titulem Žďárský muzikant tito žáci : Lenka Musílková, Nelly Polanská, Aneta Němcová, Ivana Klimešová, Libor Orel, Karel Mužátko, Josef Poul a Tereza Machová.
 • 27. 3. 2010 – Krajská přehlídka scénického tance mládeže a dospělých „TANEC, TANEC…ŽĎÁR 2010″ – Blahopřejeme našim oceněným tanečnicím.
  Výsledková listina
 • 18. 3. 2010 – Krajská postupová přehlídka v Brně, ve které naše tanečnice získaly 3 diplomy a návrh na postup do celostátní přehlídky.
  Výsledková listina
 • Školní rok 2008/2009
 • 27. 4. 2009 – V rakouském Hornu získala rocková kapela T.O.R pod vedením p. uč. M. Kozla třetí místo. Gratulujeme!
 • 24. 4. 2009 – Celostátní kolo národní soutěže ZUŠ v Trutnově – M. Fiksová ze tř. I. Vašíčkové získala ve velké konkurenci čestné uznání. Blahopřejeme!
 • 17. 4. 2009 – Celostátní národní soutěže ZUŠ ve Vyskokém Mýtě – M. Rosecký ze tř. L. Drahotského se umístil na 3. místě. Gratulujeme!
 • 21. a 23. 4. 2009 – Soutěž O žďárského muzikanta
  Výsledková listina
 • 7. 4. 2009 – Krajské kolo národní soutěže ZUŠ tanečního oboru
  Přímý postup do ústředního kola soutěže ZUŠ získaly naše tanečnice s kompozicí Daleko na cestě ze tř. H. Ludvíkové. Blahopřejeme!
  Výsledková listina
 • 28. 3. 2009 – Krajská přehlídka scénického tance mládeže a dospělých „TANEC, TANEC…ŽĎÁR 2009″
 • 27. 3. 2009 – Krajská přehlídka scénického tance dětských skupin – ZlínVýsledková listina
  Srdečně gratulujeme všem postupujícím tanečním skupinám.
 • 18. 3. 2009 – Krajské kolo národní soutěže ZUŠ ve hře na dechové a bicí nástroje – ZUŠ Žďár nad Sázavou
  V krajském kole získal Rostislav Bojanovský a Tomáš Kučera 1. místo ve své kategorii a Michal Rosecký vybojoval 1. místo s postupem do celostátního kola ve Vysokém Mýtě. Srdečně blahopřejeme.
  Výsledková listina – žesťové a bicí nástroje
  Výsledková listina – dřevěné dechové nástroje
 • 17. 3. 2009 – Okresní přehlídka sólových recitátorů – ZUŠ Žďár nad Sázavou
  Ivaně Klimešové a Nadě Kaňkové gratulujeme k postupu do krajského kola soutěže.
  Výsledková listina
 • 12. 3. 2009 – Krajské kolo národní soutěže v sólovém zpěvu – Jihlava
  Gratulujeme našim zpěvačkám k výborným výsledkům: Aneta Němcová (p. uč. M. Smékalová) získala 2. místo a Markéta Fiksová (p. uč. I. Vašíčková) vybojovala 1. místo s postupem do celostátního kola.
 • 26. 2. 2009 – Okresní kolo národní soutěže ZUŠ tanečního oboru – ZUŠ Žďár nad Sázavou
  Výsledková listina
 • 20. 2. 2009 – Okresní kolo ve hře na dechové a bicí nástroje – Bystřice nad Pernštejnem
  V okresní soutěži ve hře na dechové nástroje vybojovali 1. místo s postupem do krajského kola (18.3.2009 – Žďár nad Sázavou) tito naši žáci: Michal Rosecký (p. uč. L. Drahotský), Rostislav Bojanovský (p. uč. V. Jindra) a Tomáš Kučera (p. uč. V. Jindra). Gratulujeme!
  Výsledková listina
 • 19. 2. 2009 – Okresní kolo ve zpěvu – Nové Město na Moravě
  V krajském kole soutěže v sólovém zpěvu ( 12.3.2009-Jihlava) budou naši školu reprezentovat tyto žákyně: Aneta Němcová (p. uč. M. Smékalová) a Markéta Fiksová (p. uč. I. Vašíčková). Blahopřejeme!
  Výsledková listina
 • 22. 1. 2009 – Školní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje a v sólovém zpěvu
  Do okresních kol v Bystřici n. P. (20.2. 2009) a Novém Městě na Moravě (19.2. 2009) postoupilo 14 žáků.
  Výsledková listina

  Školní rok 2007/2008

 • 30. 5. – 1. 6. 2008 – Celostátní soutěž ve hře na kytaru – Nové Strašecí
  Hana Plesselová ze třídy D. Bauerové obdržela ve své kategorii čestné uznání I. stupně. Gratulujeme!
  Výsledková listina
 • 13. 5. 2008 – Pěvecká soutěž ZUŠ Jakuba Pustiny – sál ZUŠ – 8.00 – 17.00
  Výsledková listina
 • 4. 5. 2008 – Mistrovství ČR Modern I. Art Dance – Brno
  Žákyně II. cyklu ze třídy Hany Ludvíkové s tancem Pod tíhou rve a rve obdržely krásné 2. místo! Gratulujeme !
 • 20. 4. 2008 – Mistrovství Moravy Modern I. Art Dance – Ostrava
  Úspěšný tanec Pod tíhou rve a rve získal opět ocenění – 1. místo a postup na Mistrovství ČR.
 • 19. 4. 2008 – Krajská přehlídka scénického tance ,,Tanec, tanec…Žďár 2008″
  Za tanec Stále získaly naše tanečnice 1. místo a postup na celostátní přehlídku v Jablonci nad Nisou! Gratulujeme!
 • 18.- 19. 4. 2008 – Krajské kolo – výtvarný obor – ZUŠ Jihlava
  Do celostátní přehlídky ve Šternberku v září 2008 postoupilo 111 prací od 87 žáků výtvarného oboru pod vedením J. Zabloudilové a H. Šikulové. Blahopřejeme!
 • 15. 4. 2008 – Krajské kolo ve hře na kytaru -ZUŠ Havlíčkův Brod
  Petr Bořil se umístil na 3. místě a Hana Plesselová vybojovala 1. místo s postupem do národního kola a titulem absolutního vítěze krajského kola. Gratulujeme!
 • 12. 4. 2008 – Regionální soutěž Modern I. Art Dance – Brno Boby centrum
  Ocenění našich tanečnic: za tanec K lesu 3. místo, za tanec Araku 4. místo a za tanec Pod tíhou rve a rve 1. místo a postup na Mistrovství Moravy. Blahopřejeme!
 • 10. 4. 2008 – Krajské kolo – Dětská scéna – divadelní soubory – LDO
  Divadelní soubor Pod maskou vystoupil v krajském kole s představením ,,Cupitálek“.
 • 10. 4. 2008 – Krajské kolo ve hře na smyčcové nástroje – ZUŠ Třebíč
  Výsledková listina
 • 10. 4. 2008 – O žďárského muzikanta – vokální část – ZUŠ Žďár nad Sázavou
  Výsledková listina
 • 12. 4. 2011 – Soutěžní přehlídka „O žďárského muzikanta“ 2011 – ZUŠ Františka Drdly
  14. ročníku soutěže se ve školním roce 2010/11 zúčastnil 61 žák. Finančně byla soutěžní přehlídka dotována městem Žďár nad Sázavou.
 • 8. 4. 2008 – O žďárského muzikanta – instrumentální část – ZUŠ Žďár n. Sáz.
  Výsledková listina
 • 5.4. 2008 – Regionální soutěž parketových tanečních kompozic – Brno
  Ocenění: tanec K lesu 5. místo, tanec Araku 6. místo, tanec Bobule 2. místo a tanec Pod tíhou rve a rve 4. místo a postup na celostátní soutěž v Plzni.
 • 3.4. 2008 – Regionální přehlídka dětského scénického tance – Brno, divadlo Radost
  Naše tanečnice obdržely za tanec Punkva diplom za visuální ztvárnění námětu, za tanec Pruží a omezuje diplom za originální ztvárnění námětu a za tanec Jen papír diplom za tvořivý přístup k rekvizitě.
 • 6.3. 2008 – Krajské kolo ve hře na klavír – Jihlava
  Zuzana Mrlíková obsadila v krajské soutěži druhé místo. Gratulujeme!
 • 6.3. 2008 – Okresní kolo – Dětská scéna – LDO – ZUŠ Nové Město na Moravě
  Divadelní soubor Pod Maskou ZUŠ Františka Drdly postoupil z okresního kola do širšího výběru kola krajského s divadlem poezie ,,Cupitálek“. Blahopřejeme!

 • 5.3. 2008 – Okresní kolo v recitaci – ZUŠ Žďár nad Sázavou
  Do krajského kola postoupili tito naši žáci: 1. Adam Přívětivý, 2. Ivana Klimešová, 3. Pavla Dolíhalová. Gratulujeme!
 • 4.3. 2008 – Okresní kolo ve hře na kytaru – ZUŠ Žďár nad Sázavou
  Výsledková listina
 • 26.2. 2008 – Okresní kolo ve hře na smyčcové nástroje – ZUŠ Nové Město n. M.
  Pro nedostatek soutěžících je okresní kolo zrušeno, žáci naší školy postupují do kola krajského.
 • 4.2. 2008 – Okresní kolo ve hře na klavír – ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
  Žákyně Alžběta Holá (p. uč. M. Smékalová), Tereza Holá (p. uč. N. Piňosová) a Zuzana Mrlíková (p. uč. F. Dvořák) získaly 1. místo s postupem do krajského kola. Zuzana Mrlíková navíc obdržela titul absolutního vítěze okresní soutěže. Blahopřejeme!