Základní umělecká škola Františka Drdly
Soutěže

Soutěže

Datum: 17.4.2024

Školní rok 2023/2024

Výsledková listina soutěže O žďárského muzikanta 2024 – 16.4.2024 – ZUŠ Františka Drdly

Titul Žďárský muzikant si pro letošní školní rok 2023/24 odnesli tito žáci v kategorii:

I. Jelínková Anna (klavír), II. Hrnčířová Anežka (violoncello),  III. Koloušková Anna (klavír), IV. Mlíka Ondřej (housle), V. Kodysová Gabriela (pedálová harfa) a VI. Zapletalová Anna (zpěv).

Srdečně blahopřejeme ke skvělým muzikantským výkonům !

Výsledková listina O žďárského muzikanta 20242024

 

Krajské kolo soutěže ZUŠ MŠMT ve hře na housle – 11. 4. 2024 – ZUŠ Jihlava

Žák Ondřej Mlíka ze třídy pí. uč. Simony Cvekové získal v krajském kole ve hře na housle 1. místo. Poděkování náleží i Aničce Říhové ze tř. Mgr. Nonny Piňosové, která ve všech soutěžních kolech Ondřeje doprovázela na klavír.  Srdečně blahopřejeme, děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

 

Krajské kolo soutěže ZUŠ MŠMT ve hře na klavír – 26. 3. 2024 – ZUŠ Jihlava

Žákyně Anna Říhová ze třídy Mgr. Nonny Piňosové  a  Koloušková Anna ze třídy Mgr. Miroslavy Smékalové získaly v krajském kole ve hře na klavír 3. místo ve své kategorii. Srdečně blahopřejeme, děkujeme za reprezentaci školy. 

 

World’s Best Musicians International Competition

Velkého mezinárodního úspěchu dosáhl žák Robin Štyl (uč. Mgr. L. Drahotský, Mgr. M. Smékalová) v soutěži World’s Best Musicians International Competition, který se o v oblasti skládání hudby probojoval do závěrečného klání a nakonec se umístil na krásném druhém místě!  Srdečně blahopřejeme!

 

Krajské kolo LDO ZUŠ – Mezi řádky – 13. – 14. 3. 2024 – Pelhřimov

Žákyně Šarlota Novotná a Zoe Sýkorová (vyučující MgA. Jana Mifková) získaly společné ocenění ve zlatém pásmu a v sólovém vystoupení také každá ocenění ve stříbrném pásmu krajského kola soutěže LDO ZUŠ. Děkujeme za vzornou reprezentaci naší ZUŠ! 

 

Okresní kolo soutěže ZUŠ MŠMT ve hře na housle – 5. 3. 2024 – ZUŠ Velká Bíteš

Žák Ondřej Mlíka ze třídy pí. uč. Simony Cvekové získal v okresním kole ve hře na housle 1. místo s postupem do krajského kola. Srdečně blahopřejeme, děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v kole krajském 11. 4. 2024 v ZUŠ Jihlava. 

Výsledková listina – okr. kolo – hra na housle 5. 3. 2024-ZUŠ Velká Bíteš 

 

Okresní kolo soutěže ZUŠ MŠMT ve hře na klavír – 27. 2. 2024 – ZUŠ F. Drdly Žďár nad Sázavou

Žákyně Anna Říhová ze třídy Mgr. Nonny Piňosové  a  Koloušková Anna ze třídy Mgr. Miroslavy Smékalové získaly v okresním kole ve hře na klavír 1. místo s postupem, žákyně Barbora Koloušková ze třídy Mgr. Miroslavy Smékalové  si vybojovala 2. místo ve své kategorii. Srdečně blahopřejeme, děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v krajském kole, které se koná 25. a 26. 3. 2024 v ZUŠ Jihlava.

Výsledková listina – okr. kolo ve hře na klavír 27. 2. 2024 – Žďár n. S.

Školní rok 2022/2023

Krajská přehlídka pro 2 klavíry – 19.5.2023 – Třebíč

Žákyně Marta Papoušková a Anna Říhová ze třídy Mgr. Nonny Piňosové se zúčastnily krajské přehlídky ve hře na 2 klavíry v Třebíči a s programem skladeb  C. Rollin – Concerto Romantique II. a G. Balajev – Španělský tanec úspěšně reprezentovaly naši ZUŠ. Děkujeme!

 

Úspěch tria Escalopes

Na celostátní soutěžní přehlídce komorních souborů Svitavské komoření  ve dnech 10. a 12. 5. 2023 získalo trio Escalopes zlaté pásmo (L.Doležalová, T. Hansl, T. Jadrný). Srdečně blahopřejeme a děkujeme i paní Mgr. Kateřině Poláchové za vzornou reprezentaci naší ZUŠ.

 

Krajské kolo LDO ZUŠ – 25.4.2023 – ZUŠ Třebíč

Žákyně Tereza Hochmannová (vyučující MgA. Jana Mifková) získala 25. 4. 2023 v krajském kole v sólovém přednesu v Třebíči  1.místo s postupem do celostátního kola, které se bude konat od 9. – 11. 6. 2023.

Srdečně blahopřejeme, přejeme hodně úspěchů v nejvyšším kole  a děkujeme za vzornou reprezentaci ZUŠ Františka Drdly!

 

Výsledková listina soutěže O žďárského muzikanta 2023 – 4.4.2023 – ZUŠ Františka Drdly

Titul Žďárský muzikant si pro letošní školní rok 2022/23 odnesli tito žáci v kategorii:

II. Hrnčířová Anežka (violoncello), III. Gregáňová Adéla (zobcová flétna),  IV. Říhová Anna (klavír), V. Jadrný Tadeáš (violoncello) a VI. Zapletalová Anna (zpěv).

Srdečně blahopřejeme ke skvělým muzikantským výkonům !

Výsledková listina O žďárského muzikanta 4. 4. 2023doc

 

Krajské kolo skladatelské soutěže ZUŠ – 20.2.2023 – ZUŠ Jihlava

Robin Štyl obdržel v krajském kole  Skladatelské soutěže stříbrné pásmo.

 

Krajské kolo komorní hry s převahou dechových nástrojů ZUŠ – 15.3.2023 – ZUŠ Jihlava 

Trio ESCALOPES (T. Hansl, L. Doležalová, T. Jadrný ze tř. Mgr. K. Poláchové a BcA. F. Dvořáka) si vybojovalo 1. místo s postupem do celostátního kola!

Trio (E. Pálková, Z. Mrkvička, A. Koloušková ze tř. Mgr. L. Drahotského a Mgr. M. Smékalové) získalo v krajském kole 2. místo.

Výsledková listina 15.3.2023

 

Školní rok 2021/2022

Výsledky celostátních soutěží ZUŠ

ALTT Kvarteto pod vedením vyučující Mgr. Kateřiny Poláchové  si dovezlo 17.5.2022 z celostátní přehlídky komorních souborů ve Svitavách „Svitavské komoření“ zlaté pásmo. 

Tadeáš Hansl  – hoboj (p. uč. K. Poláchová) získal v ústředním kole soutěže dechových nástrojů MŠMT v Praze Břevnově 19. 5. 2022  2. místo a Zbyněk Mrkvička – klarinet (L. Drahotský) čestné uznání.

Srdečně blahopřejeme ke krásnému výsledku a propagaci naší školy!

Krajská přehlídka tanečního oboru  ZUŠ MŠMT – 12. 4. 2022 – ZUŠ Jihlava

Zlaté pásmo obdržela choreografie žákyně Matyldy Mužátkové „Při sobě“ (vyučující Hana Ludvíková), stříbrné pásmo získaly choreografie „Lucie noci upije“ (MgA. Jitka Benešová), „Vánoční“ a „Typornamento“ (vyučující H. Ludvíková).

Krajské kolo soutěže ve hře na dechové nástroje ZUŠ MŠMT – 6. 4. 2022 – ZUŠ Jihlava

Tadeáš Hansl – hoboj (učitelka Mgr. Kateřina Poláchová, korepetice Mgr. Nonna Piňosová) obdržel titul absolutního vítěze ve hře na dřevěné dechové nástroje s postupem do celostátního soutěže ZUŠ MŠMT.

Zbyněk Mrkvička – klarinet (učitel Mgr. Leoš Drahotský, korepetice Hana Loubková) získal 1. místo s postupem do ceslostátního kola soutěže ZUŠ MŠMT.

Ludmila Doležalová – hoboj (učitelka Mgr. Kateřina Poláchová, korepetice Mgr. Nonna Piňosová)  vybojovala 1. místo.

Emma Pálková – klarinet (učitelka Kristýna Poulová, korepetice BcA. František Dvořák) obdržela 2. místo.

Všem žákům, jejich učitelům a korepetitorům srdečně blahopřejeme a děkujeme za opravdu vzornou reprezentaci naší školy!

Žákům, kteří postoupili do dalšího kola soutěže MŠMT, přejeme hodně štěstí a úspěchů v celostátním kole!

Výsledková listina soutěže O žďárského muzikanta 2022 – 5.4.2022 – ZUŠ Františka Drdly

Titul Žďárský muzikant si pro letošní školní rok 2021/22 odnesli tito žáci v kategorii:

I. Trnková Nikola (klavír), II. Klusáčková Nikola (klavír), III. Mlíka Ondřej (housle). IV. Jadrný Tadeáš (violoncello), V. Mrkvička Zbyněk (klarinet) a Emma Pálková (klarinet), VI. Stejskal Adam (klavír), Hansl Tadeáš (hoboj) a Berenika Gruntová (klavír). 

Srdečně blahopřejeme ke skvělým muzikantským výkonům !

Výsledková listina O žďárského muzikanta 2022

Krajské kolo soutěže v sólovém zpěvu ZUŠ MŠMT – 18. 3. 2022 – ZUŠ Jihlava

Anička Zapletalová (učitelka Mgr. Petra Kynclová) obdržela 2. místo v krajském kole soutěže ZUŠ MŠMT. Srdečně blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší školy. 

Okresní kolo soutěžní přehlídky tanečního oboru ZUŠ MŠMT – 2. 3. 2022 – ZUŠ Žďár nad Sázavou

ZUŠ Františka Drdly byla v letošním roce pořadatelem okresního kola přehlídky tanečního oboru ZUŠ, kterou vyhlašuje a podporuje MŠMT a Kraj Vysočina. Soutěžní klání se uskutečnilo 2. března 2022 v Městském divadle ve Žďáře nad Sázavou. Na přehlídku byly přihlášeny taneční soubory ze ZUŠ v Novém Městě na Moravě, Velkého Meziříčí, Velké Bíteše a Žďáru nad Sázavou. Odborná porota, složená z vyučujících tanečních oborů z Jihlavy, Brna a Havlíčkova Brodu, pak rozdělila tři pásma (zlaté, stříbrné, bronzové) a navrhla na postup 4 nejhodnotnějších choreografií, které zastupovaly náš okres v kole krajském. Z naší ZUŠ Františka Drdly se umístily žákyně takto:

Taneční choreografie Lucie, noci upije (MgA. Jitka Benešová a žákyně Dobrovolná, Kovácsová, Křečková, Schmidtová) získala zlaté pásmo s postupem do krajského kola. Také choreografie Typornamento (Hana Ludvíková a žákyně Dvořáková, Landsmannová, Lukešová, Mužátková, Rosecká, Zítková) postupuje se zlatým pásmem do krajské soutěže. Návrh na postup do krajské soutěže obdržela choreografie Při sobě (H. Ludvíková a žákyně Matylda Mužátková) a taneční choreografie Vánoční od téže vyučující s žákyněmi Dvořákovou, Landsmanovou, Lukešovou, Mužátkovou, Roseckou a Zítkovou.  Stříbrné pásmo si vybojovaly tance Samé zimy, metelice (J.Benešová a žákyně Dobrovolná, Chromá, Jílková, Kozderková, Michálková, Ošťádalová, Sýkorová, Šillerová a Flídrová) a Omezení (H. Ludvíková a žákyně Benešová, Černá, Dvořáková, Jonáková, Novotná, Přikrylová, Sejkorová a Štouračová), bronz získal tanec Bez dechu (H. Ludvíková a žákyně Krabcová, Musilová, Kynclová, Rosecká, Říčanová, Sejkorová, Troubilová a Vintrová).

Děkujeme vyučujícím za přípravu okresní a krajské soutěže, které se uskutečnilo v DKO Jihlava 12. 4. 2022.

Okresní kolo soutěže ZUŠ MŠMT ve hře na dechové nástroje – 2. 3. 2022 – ZUŠ Velké Meziříčí

Děkujeme všem vyučujícím za přípravu na účasti v okresním kole ve hře na dechové nástroje.

Tadeáš Hansl (Mgr. Kateřina Poláchová) získal 1. místo s postupem a navíc titul Absolutní vítěz, od téže paní učitelky postoupila i Ludmila Doležalová (1. místo s postupem). Emma Pálková (Kristýna Poulová) též získala 1.místo s postupem a taktéž Zbyněk Mrkvička (Mgr. Leoš Drahotský) postupuje s 1. místem do krajské soutěže, která se bude konat 6. 4. 2022 v ZUŠ Jihlava.

Další 1. místa získal: Matěj Vintr ( Bc. Vratislav Jindra) a František Kružík (Jaroslav Šimek), 2. místa získali: Jan Koloušek (Mgr.Leoš Drahotský), Libuše Drahotská (Mgr. Leoš Drahotský), Anežka Jaitnerová (Mgr.Leoš Drahotský), Petr Šmída (Mgr. Kateřina Poláchová), Robin Štyl (Kristýna Poulová) a Klára Mrkosová (Kristýna Poulová).

Výsledková listina žesťové dechové nástroje

Výsledková listina dřevěné dechové nástroje

Okresní kolo soutěže ZUŠ MŠMT v sólovém zpěvu – 24. 2. 2022 – ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem

Děkujeme paní učitelkám za přípravu na účasti v okresním kole v sólovém zpěvu. Pavla Kynclová (Monika Kempfová) získala 1. místo, Anička Zapletalová (Mgr. Petra Kynclová) obdržela za 1. místo s postupem do krajského kola soutěže ZUŠ MŠMT, které se bude konat v ZUŠ Jihlava 18. 3. 2022.

Školní rok 2019/2020

Okresní kolo soutěže ZUŠ MŠMT ve hře na klavír – 3. 3. 2020 – ZUŠ F. Drdly Žďár nad Sázavou.

Děkujeme všem našim žákům a jejich pedagogům za přípravu na účasti v okresním kole a Adamu Stejskalovi pod vedením pí. uč. Mgr. Nonny Piňosové gratulujeme za 1. místo s postupem do krajského kola soutěže ZUŠ MŠMT, které se bude konat v ZUŠ Jihlava 30. – 31. 3. 2020.

Výsledková listina klavír 2020

Okresní kolo soutěže ZUŠ MŠMT ve hře na smyčcové nástroje – 27. 2. 2020 – ZUŠ J. Štursy Nové Město na Moravě. 

Srdečně blahopřejeme žákyni Pavle Kynclové a Kláře Kynclové (korepetice Mgr. Petra Kynclová) pod vedením pí. uč. Simony Cvekové a Tadeáši Jadrnému od pana uč. BcA. Františka Dvořáka za 1. místa v okresním kole a k postupu do krajského kola, které se bude konat  dne 26. 3. 2020 v ZUŠ Třebíč.  Přejeme hodně štěstí a úspěchů v dalším kole soutěže!

Výsledková listina

 

Školní rok 2018/2019

Krajské kolo soutěže ZUŠ MŠMT Komorní hra s převahou dechových nástrojů ZUŠ

 • 21. 3. 2019 – ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod
  Hobojové trio (Kybeková, Hansl, Doležalová) pod vedením Mgr. Kateřiny Poláchové získalo 1.místo a Klarinetové kvarteto   (Koloušek, Vavroušek, Zástěrová, Jaitner) ze třídy Mgr. Leoše Drahotského si odneslo místo 2.    Srdečně blahopřejeme všem zúčastněným žákům a jejich pedagogům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Soutěž O žďárského muzikanta 9. 4. 2019

Titulem Žďárský muzikant byli v letošním ročníku soutěže oceněni tito muzikanti: Zdislava Ondráčková, Anna Říhová, Matěj Hansl, Tadeáš Jadrný, Tadeáš Hansl, Adam Stejskal, Klára Koukalová a Jiří Prokop. Pořadatelé soutěže oceňují předvedené výkony a děkují všem žákům a jejich pedagogům za přípravu na soutěž.

Omluva!  Ve III.kategorii došlo omylem k přidělení jiného většího počtu bodů žákyni Anně Kolouškové, což bylo zjištěno až po slavnostním vyhlášení.  Pořadatelé soutěže se omlouvají všem zúčastněným za tuto nepříjemnost.

Soutěž O žďárského muzikanta 2019 – výsledková listina

 

Krajské kolo soutěže MŠMT – Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů 10.4.2019, ZUŠ Jihlava

Srdečně blahopřejeme žákům Ludmile Doležalové, Kláře Kynclové a Tadeáši Jadrnému k získání 2. místa v krajském kole soutěže. Poděkování patří i všem vyučujícím učitelům a Mgr. Petře Kynclové.

Školní rok 2017/2018

 • Krajské kolo soutěže MŠMT tanečního oboru ZUŠ – 20.4.2018 – ZUŠ Třebíč

  Taneční choreografie „Zkřehlí“ (3.-4.r.: Anna Brožová, Ludmila Doležalová, Monika Koukolová, Sára Krabcová, Klára Kynclová, Sandra Kirchnerová, Eva Mičková, Jana Rosecká, Barbora Říčanová, Sylvie Troubilová, Anežka Vintrová) a  „Bez moci“ (II.stupeň: Barbora Cočevová, Klára Černá, Sára Hradová, Eliška Peterková, Žaneta Slámová, Adéla Stárková, Lucie Stárková, Lucie Štursová) úspěšně reprezentovaly ZUŠ F. Drdly na Krajské přehlídce tanečních oborů ZUŠ v Třebíči. Soutěžní přehlídky se zúčastnilo 23 choreografií z Kraje Vysočina (ZUŠ Jihlava, ZUŠ Nové Město n. M., ZUŠ Chotěboř, ZUŠ Třebíč, SZUŠ Havlíčkův Brod, ZUŠ Ledeč n. Sáz.). Obě žďárské choreografie byly zařazeny odbornou porotou do zlatého pásma a získaly ocenění a tanečnice II.st. s tancem „Bez moci“  si vytancovaly postup do celostátního (ústředního) kola, které se bude konat v Uherském Hradišti 1.-3.6.2018. Tanec „Zkřehlí“ získal ocenění „za společné hledání pohybových cest“ a tanec „Bez moci“ získal s postupem ocenění „za osobité choreografické pojetí“. Tanečnicím blahopřejeme!  Více informací na www.soutezezus.cz

 • Soutěž O žďárského muzikanta – 17.4.2018 – sál ZUŠV tomto 21. ročníku se soutěže zúčastnilo 54 žáků.  Titul Žďárský muzikant 2018 si odnesli tito žáci: Matěj Hansl, Tadeáš Jadrný, Chmelíková Tereza, Klára Kynclová, Hrnčířová Barbora, Tadeáš Hansl, Zástěrová Lucie a Poulová Veronika ve svých kategoriích.
 • Výsledková listina O žďárského muzikanta 2018

 • Okresní kolo soutěže MŠMT ve hře na dechové nástroje – ZUŠ Velké Meziříčí – 21. 2. 2018. Poděkování náleží všem zúčastněným žákům, jejich pedagogům a korepetitorům za přípravu na tuto soutěž. Gratulujeme srdečně k postupu do krajského kola: Lucii Zástěrové ( příčná flétna – pí. uč. M. Meca) a Lindě Kybekové a Tadeáši Hanslovi (hoboj – pí.uč. K. Poláchová).

 

 • Okresní kolo soutěže MŠMT tanečního oboru ZUŠ – ZUŠ Žďár nad Sázavou – 15. 3. 2018. Vedení školy děkuje paní učitelce H. Ludvíkové a J. Benešové za přípravu soutěžních choreografií s našimi tanečnicemi a přeje hodně úspěchů v krajském kole TO v ZUŠ Třebíč tancům „Bez moci“ a „Zkřehlí“ ze třídy pí.uč. Hany Ludvíkové.
 • Výsledky okresního kola soutěže MŠMT v tanečním oboru

 

 • Krajské kolo soutěže MŠMT ve hře na dechové nástroje – ZUŠ Jihlava – 27. 3. 2018. Vedení školy děkujeme všem zúčastněným žákům a učitelům za vzornou reprezentaci školy a blahopřeje žákům Lindě Kybekové a Tadeáši Hanslovi a paní učitelce Kateřině Poláchové k 1. místům a Lucii Zástěrové a paní učitelce Michaele Meca ke 2.místu!

Školní rok 2016/2017

 • 7. 3. 2017 – Okresní kolo soutěže MŠMT ve hře na kytaru – ZUŠ Žďár nad Sázavou

Výsledková listina o.k. ve hře na kytaru 2017

 • 7. 3. 2017 – Okresní kolo soutěže MŠMT ve hře na smyčcové nástroje – ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem. Srdečně blahopřejeme všem 5 soutěžícím , pedagogogům a korepetitorům za předvedené výkony. Tadeáši Jadrnému (p.uč. F. Dvořák) přejeme hodně úspěchů v kole krajském!

Výsledková listina ve hře na smyčcové nástroje 2017

 • 9. 2. 2017 – Okresní kolo souteže MŠMT ve hře na klavír – ZUŠ J. Štursy Nové Město na Moravě. Okresní kola se zúčastnilo z naší školy 9 žáků, z toho 5 žáků si vyhrálo první místo, 3 žáci druhé místo a 1 žákyně třetí místo. Vedení školy děkuje všem žákům a učitelům za vykonanou práci a přeje hodně úspěchů Adamu Stejskalovi (p.uč.P. Drlík) v kola krajském!

Výsledková listina ve hře na klavír 2017

 

 • 27.10. – 30.10. 2016 – Celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých – Jablonec nad Nisou.  Tanečnice II. stupně TO ze třídy Hany Ludvíkové s tancem „Nepraktický, pranepatrný“ reprezentovaly Kraj Vysočinu, který je i na účasti na této přehlídce podpořil.

Školní rok 2015/2016

 • Taneční obor GEN ze ZUŠ F. Drdly úspěšně reprezentoval Kraj Vysočinu na celostátní přehlídce dětských skupin scénického tance v Kutné Hoře s  tancem „Strašilky“ (paní učitelka H. Ludvíková) ve dnech 20.-22.5.2016. Účast našich tanečnic na přehlídce podpořil Kraj Vysočina.

 

 • 12. 4. 2016 – Soutěž O žďárského muzikanta 2016. Této tradiční školní soutěže se zúčastnilo 40 soutěžících. Titulem Žďárský muzikant se v roce 2016 se ověnčili v několika kategoriích tito žáci: Tadeáš Jadrný, Eliška Jadrná, Tadeáš Hansl, Lucie Zástěrová, Adam Stejskal, Barbora Linhartová, Josef Řetický. Srdečně blahopřejeme!

Výsledková listina O žďárského muzikanta 2016

 

 • 9. 4. 2016 – Krajská postupová přehlídka scénického tance mládeže a dospělých „Tanec, tanec … Žďár 2016“. Gratulujeme našim tanečnicím – přímý postup na celostátní přehlídku získala choreografie „Nepraktický, pranepatrný“ tanečního souboru GEN pod vedením paní učitelky Hany Ludvíkové.

Výsledková listina Tanec, tanec…Žďár 2016

Školní rok 2014/2015

 • Tanec, tanec…Žďár 2015
  Blahopřejeme žákyním II. stupně, které získaly ocenění poroty za tance „Síla vzdoru“ a „Typornamento“ a absolventkám, které získaly přímý postup do celostátní přehlídky mládeže a dospělých v Jablonci nad Nisou za tanec „Sladké utrpení“
  Výsledková listina
 • Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance, Ústí nad Orlicí, 14.4.2015
  blahopřejeme žákyním II. stupně, které za tanec „Typornamento“ získaly ocenění poroty a blahopřejeme žákyním 4.-5.r., které s tancem „Jinakosti“ byly nominovány do celostátní přehlídky v Kutné Hoře a získaly ocenění za kompoziční a pohybovou čistotu a výběr hudby
  Výsledková listina
 • Soutěž O žďárského muzikanta 21.4.2015
  Výsledková listina
 • KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY ŽÁKŮ TANEČNÍCH OBORŮ ZUŠ ČR, Žďár nad Sázavou 10.4.2015
  Srdečně gratulujeme k přímému postupu do Ústředního kola soutěžní přehlídky žáků TO ZUŠ ČR naší paní učitelce Haně Ludvíkové a jejím tanečnicím s choreografií „Jinakosti“ a dále tanci Typornamento, který obdržel návrh na postup. Hodně úspěchů v kole nejvyšším!
  Výsledková listina
 • Krajské kolo soutěže MŠMT ve hře na dechové nástroje – 27.3.2015 – Jihlava
  Gratulujeme Anetě Němcové (klarinet) ze tř. Mgr. Leoše Drahotského (korepetice Mgr. Miroslava Smékalová) k získání 1. místa a postupu do celostátního kola !
  Výsledková listina – Flétny
  Výsledková listina – Žesťové nástroje
  Výsledková listina – Dechové nástroje
 • Krajské kolo soutěže MŠMT ve zpěvu – 20.3.2015 – Jihlava
  Výsledková listina
 • 20.2.2015 – Okresní kolo soutěže MŠMT ve hře na dechové nástroje – ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
  Žáci Lucie Zástěrová (Mgr. Michaela Kuřavová), Linda Kybeková (Mgr. Kateřina Poláchová), Aneta Němcová, Josef Řetický (Mgr. Leoš Drahotský) a Anna Ledvinková (Zdeněk Kužela) získali postup do kola krajského. Srdečně blahopřejeme!
  Výsledková listina
 • 12.2.2015 – Okresní kolo soutěže MŠMT v sólovém a komorním zpěvu – ZUŠ Žďár nad Sázavou
  Gratulujeme k postupu do krajského kola v Jihlavě Markétě Bořilové (Mgr. P. Schmidt) a Janu Klementovi (MgA. Vladimír Kyas) a přejeme hodně úspěchů!
  Výsledková listina

Školní rok 2013/2014

 • 15.-18.5.2014 – Ústřední kolo soutěže MŠMT ve hře na smyčcové nástroje
  Žákyně Markéta Švomová ze tř. Simony Cvekové (korepetice Nonna PIňosová) úspěšně reprezentovala naši školu ve hře na housle a v náročné konkurenci obsadila v nejvyšším kole 3. místo. Srdečně gratulujeme!
  Výsledková listina
 • Soutěž O žďárského muzikanta – 8.4.2014
  Výsledková listina
 • Krajská přehlídka TO „Tanec, tanec…Žďár 2014“ – 5. 4. 2014
  Výsledková listina
 • 28.3.2014 – Krajské kolo soutěže MŠMT ve hře na klavír – Jihlava
  Výsledková listina
 • 26.3.2014 – Krajské kolo soutěže MŠMT ve hře na housle – Třebíč
  Vynikajícími výsledky ověnčily krajské kolo žákyně pí.uč. Simony Cvekové : Markéta Švomová získala 1. místo s postupem do celostátního kola a Veronika Poulová obdržela 2. místo. Srdečně blahopřejeme i korepetitorce Mgr. Nonně Piňosové a přejeme hodně úspěchů v kole nejvyšším!
  Výsledková listina
 • 6.3.2014 – Okresní kolo soutěže MŠMT ve hře na housle – ZUŠ Bystřice nad Penštejnem .
  Žákyně Veronika Poulová a Markéta Švomová ze třídy Simony Cvekové získaly 1. místo s postupem do vyššího kola. Srdečně blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v kole krajském!
  Výsledková listina
 • 27.2.2014 – Okresní kolo soutěže MŠMT ve hře na klavír – ZUŠ Nové Město na Moravě
  Srdečně blahopřejeme Adamu Stejskalovi (p.uč. R.Pohl) k 1. místu, Anetě Němcové k 1. místu s postupem do krajského kola a Alžbětě Holé ke 2. místu (p.uč. M. Smékalová).
  Výsledková listina
 • 25.2.2014 – Okresní kolo soutěže MŠMT ve hře na kytaru – Žďár nad Sázavou
  Výsledková listina

  Školní rok 2012/2013

 • 16. 4. 2013 – Soutěž O žďárského muzikanta
  Výsledková listina
 • 6. 4. 2013 – Tanec, tanec … Žďár 2013
  Výsledková listina
 • 20. 2. 2013 – Dětská scéna 2013 – recitace – oblastní kolo
  Do okresního kola postupují tito žáci: Naďa Kaňková a Kateřina Roušarová
  Výsledková listina

  Školní rok 2011/2012

 • 19. – 20. 5. 2012 – Ústřední kolo národní přehlídky tanečního oboru ZUŠ ČR
  Výsledková listina
 • 26. 4. 2012 – Soutěž O žďárského muzikanta
  Výsledková listina
  Tuto akci podporuje Žďár nad Sázavou
 • 16. 4. 2012 – Krajská postupová přehlídka dětských a středoškolských pěveckých sborů Třebíč 2012
  Výsledková listina
 • 12. 4. 2012 – Krajské kolo přehlídky tanečního oboru základních uměleckých škol
  Výsledková listina
 • 31. 3. 2012 – Krajská přehlídka scénického tance Tanec, tanec… Žďár 2012 – Žďár nad Sázavou
  Výsledková listina
 • 16. 3. 2012 – Okresní kolo národní přehlídky tanečních oborů ZUŠ
  Výsledková listina
 • 15. 3. 2012 – Krajské kolo národní soutěže ZUŠ ve hře na dechové a bicí nástroje – Žďár nad Sázavou
  Srdečně blahopřejeme Michalu Roseckému k postupu do celostátního kola ve hře na klarinet! Výsledková listina
 • 15. 2. 2012 – Okresní kolo soutěže MŠMT ve hře na dechové a bicí nástroje – Velké Meziříčí
  Do krajského kola postoupili tito žáci: Matouš Malý (V. Jindra) a Michal Rosecký (L. Drahotský). Srdečně blahopřejeme!
  Výsledková listina
 • 9. 2. 2012 – Okresní kolo soutěže MŠMT v sólovém a komorním zpěvu – Nové Město na Moravě
  Do krajského kola se probojovali tito žáci ZUŠ: Jakub Drahotský, Veronika Sýkorová (Vl. Kyas) a Anna Ledvinková (P. Schmidt). Srdečně blahopřejeme!
  Výsledková listina

  Školní rok 2010/2011

 • 26. – 28.5. 2011 – Celostátní kolo ve hře na kytaru – Nové Strašecí
  Mimořádný úspěch se zdařil žákyni Haně Plesselové ze třidy D. Bauerové, když v celostátním kole obsadila 3. místo. Srdečně blahopřejeme!!!!
 • V krajském kole národní soutěže výtvarných oborů ZUŠ naše výtvarnice Jana Zabloudilová a Hana Šikulová obstály na výbornou.
  Výsledková listina
  Animace Klama nebo reklama
 • 12. 4. 2011 – 14. ročník soutěžní přehlídky „O žďárského muzikanta“ – sál ZUŠ
  Tradiční soutěže se ve školním roce 2010/2011 zúčastnilo 61 soutěžících.
  Výsledková listina
 • Úspěchy tanečního souboru GEN ZUŠ Žďár nad Sázavou na krajských tanečních přehlídkách v sezóně 2011
  Výsledková listina
 • 14. 4. 2011 – Krajské kolo národní soutěže ZUŠ ve hře na kytaru – Havlíčkův Brod
  Výrazný úspěch zaznamenala žákyně Hana Plesselová ze třídy D. Bauerové, která vybojovala 1. místo s postupem do celostátního kola ve hře na kytaru. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů do nejvyšší soutěže!
  Výsledková listina
 • 5. 4. 2011 – Krajské kolo národní soutěže ZUŠ ve hře na housle – Třebíč
  Srdečně blahopřejeme Veronice Poulové, která získala ve III. kategorii 2. místo, dále Markétě Švomové která v IV. kategorii obsadila též 2. místo (obě ze tř. S. Cvekové) a Josefu Poulovi (ze tř. M. Kozla), který obsadil v VIII. kategorii 3. místo.
 • 2. 4. 2011 – Krajská přehlídka scénického tance: Tanec, tanec….Žďár 2011
  Mezi oceněnými soubory jsou i tanečnice z naší ZUŠ. Poděkování za vzornou reprezantaci a vzornou přípravu soutěže patří Haně Ludvíkové a Jitce Háskové.
  Výsledková listina
 • 17. 3. 2011 – Krajské kolo národní soutěže ZUŠ ve hře na klavír – Jihlava
  Michala Žďánská (ze třídy pí. uč. N. Piňosové) získala 3. místo, Aneta Němcová a Alžběta Holá (ze třídy pí. uč. M. Smékalové) obdržely čestná uznání. Gratulujeme!
  Výsledková listina
 • 8. 3. 2011 – Okresní kolo národní soutěže ZUŠ ve hře na kytaru – Žďár nad Sázavou
  Žákyně p. uč. Milana Kozla Ivana Mašková obsadila v soutěži 2. místo, Hana Plesselová ze třídy pí. uč. Daniely Bauerové získala 1. místo s postupem do krajského kola. Srdečně blahopřejeme. Soutěž finančně zaštítil kraj Vysočina.
  Výsledková listina
 • 1. 3. 2011 – Okresní kolo národní soutěže ZUŠ ve hře na housle – Bystřice nad Pernštejnem
  Markéta Švomová a Veronika Poulová ze třídy pí. uč. S. Cvekové získaly 1. místo s postupem do krajského kola, Josef Poul ze třídy p. uč. M. Kozla získal též první místo s postupem do krajského kola, Hana Svobodová obdržela čestné uznání. Všem houslistům srdečně gratulujeme, učitelům i korepetitorkám děkujeme za vzornou přípravu soutěže.
  Výsledková listina
 • 17. 2. 2011 – Okresní kolo národní soutěže ZUŠ ve hře na klavír – Žďár nad Sázavou
  Gratulujeme Anetě Němcové, Alžbětě Holé a Michale Žďánské ze tříd pí. uč. M. Smékalové a N. Piňosové k 1. místu a k postupu do krajského kola. Soutěž finačně zaštítil kraj Vysočina.
  Výsledková listina
 • Školní rok 2009/2010

 • V literárně-výtvarné soutěži Leporelománie aneb „Abecedu nakreslíme, děti z Keni potěšíme“ obdrželi žáci vývarného oboru pod vedením J. Zabloudilové zvláštní cenu za uměleckou úroveň a zpracování. Soutěž pořádal Active-SVČ Žďár nad Sázavou ve spolupráci s Knihovnou J. M. Sychry. Garantem byl Jiří Fixl, ilustrátor.
 • 22. 4. 2010 proběhla za účasti rekordních 75 žáků soutěž O žďárského muzikanta. Pro letošní rok se mohou pyšnit titulem Žďárský muzikant tito žáci : Lenka Musílková, Nelly Polanská, Aneta Němcová, Ivana Klimešová, Libor Orel, Karel Mužátko, Josef Poul a Tereza Machová.
 • 27. 3. 2010 – Krajská přehlídka scénického tance mládeže a dospělých „TANEC, TANEC…ŽĎÁR 2010″ – Blahopřejeme našim oceněným tanečnicím.
  Výsledková listina
 • 18. 3. 2010 – Krajská postupová přehlídka v Brně, ve které naše tanečnice získaly 3 diplomy a návrh na postup do celostátní přehlídky.
  Výsledková listina
 • Školní rok 2008/2009
 • 27. 4. 2009 – V rakouském Hornu získala rocková kapela T.O.R pod vedením p. uč. M. Kozla třetí místo. Gratulujeme!
 • 24. 4. 2009 – Celostátní kolo národní soutěže ZUŠ v Trutnově – M. Fiksová ze tř. I. Vašíčkové získala ve velké konkurenci čestné uznání. Blahopřejeme!
 • 17. 4. 2009 – Celostátní národní soutěže ZUŠ ve Vyskokém Mýtě – M. Rosecký ze tř. L. Drahotského se umístil na 3. místě. Gratulujeme!
 • 21. a 23. 4. 2009 – Soutěž O žďárského muzikanta
  Výsledková listina
 • 7. 4. 2009 – Krajské kolo národní soutěže ZUŠ tanečního oboru
  Přímý postup do ústředního kola soutěže ZUŠ získaly naše tanečnice s kompozicí Daleko na cestě ze tř. H. Ludvíkové. Blahopřejeme!
  Výsledková listina
 • 28. 3. 2009 – Krajská přehlídka scénického tance mládeže a dospělých „TANEC, TANEC…ŽĎÁR 2009″
 • 27. 3. 2009 – Krajská přehlídka scénického tance dětských skupin – ZlínVýsledková listina
  Srdečně gratulujeme všem postupujícím tanečním skupinám.
 • 18. 3. 2009 – Krajské kolo národní soutěže ZUŠ ve hře na dechové a bicí nástroje – ZUŠ Žďár nad Sázavou
  V krajském kole získal Rostislav Bojanovský a Tomáš Kučera 1. místo ve své kategorii a Michal Rosecký vybojoval 1. místo s postupem do celostátního kola ve Vysokém Mýtě. Srdečně blahopřejeme.
  Výsledková listina – žesťové a bicí nástroje
  Výsledková listina – dřevěné dechové nástroje
 • 17. 3. 2009 – Okresní přehlídka sólových recitátorů – ZUŠ Žďár nad Sázavou
  Ivaně Klimešové a Nadě Kaňkové gratulujeme k postupu do krajského kola soutěže.
  Výsledková listina
 • 12. 3. 2009 – Krajské kolo národní soutěže v sólovém zpěvu – Jihlava
  Gratulujeme našim zpěvačkám k výborným výsledkům: Aneta Němcová (p. uč. M. Smékalová) získala 2. místo a Markéta Fiksová (p. uč. I. Vašíčková) vybojovala 1. místo s postupem do celostátního kola.
 • 26. 2. 2009 – Okresní kolo národní soutěže ZUŠ tanečního oboru – ZUŠ Žďár nad Sázavou
  Výsledková listina
 • 20. 2. 2009 – Okresní kolo ve hře na dechové a bicí nástroje – Bystřice nad Pernštejnem
  V okresní soutěži ve hře na dechové nástroje vybojovali 1. místo s postupem do krajského kola (18.3.2009 – Žďár nad Sázavou) tito naši žáci: Michal Rosecký (p. uč. L. Drahotský), Rostislav Bojanovský (p. uč. V. Jindra) a Tomáš Kučera (p. uč. V. Jindra). Gratulujeme!
  Výsledková listina
 • 19. 2. 2009 – Okresní kolo ve zpěvu – Nové Město na Moravě
  V krajském kole soutěže v sólovém zpěvu ( 12.3.2009-Jihlava) budou naši školu reprezentovat tyto žákyně: Aneta Němcová (p. uč. M. Smékalová) a Markéta Fiksová (p. uč. I. Vašíčková). Blahopřejeme!
  Výsledková listina
 • 22. 1. 2009 – Školní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje a v sólovém zpěvu
  Do okresních kol v Bystřici n. P. (20.2. 2009) a Novém Městě na Moravě (19.2. 2009) postoupilo 14 žáků.
  Výsledková listin

  Školní rok 2007/2008

 • 30. 5. – 1. 6. 2008 – Celostátní soutěž ve hře na kytaru – Nové Strašecí
  Hana Plesselová ze třídy D. Bauerové obdržela ve své kategorii čestné uznání I. stupně. Gratulujeme!
  Výsledková listina
 • 13. 5. 2008 – Pěvecká soutěž ZUŠ Jakuba Pustiny – sál ZUŠ – 8.00 – 17.00
  Výsledková listina
 • 4. 5. 2008 – Mistrovství ČR Modern I. Art Dance – Brno
  Žákyně II. cyklu ze třídy Hany Ludvíkové s tancem Pod tíhou rve a rve obdržely krásné 2. místo! Gratulujeme !
 • 20. 4. 2008 – Mistrovství Moravy Modern I. Art Dance – Ostrava
  Úspěšný tanec Pod tíhou rve a rve získal opět ocenění – 1. místo a postup na Mistrovství ČR.
 • 19. 4. 2008 – Krajská přehlídka scénického tance ,,Tanec, tanec…Žďár 2008″
  Za tanec Stále získaly naše tanečnice 1. místo a postup na celostátní přehlídku v Jablonci nad Nisou! Gratulujeme!
 • 18.- 19. 4. 2008 – Krajské kolo – výtvarný obor – ZUŠ Jihlava
  Do celostátní přehlídky ve Šternberku v září 2008 postoupilo 111 prací od 87 žáků výtvarného oboru pod vedením J. Zabloudilové a H. Šikulové. Blahopřejeme!
 • 15. 4. 2008 – Krajské kolo ve hře na kytaru -ZUŠ Havlíčkův Brod
  Petr Bořil se umístil na 3. místě a Hana Plesselová vybojovala 1. místo s postupem do národního kola a titulem absolutního vítěze krajského kola. Gratulujeme!
 • 12. 4. 2008 – Regionální soutěž Modern I. Art Dance – Brno Boby centrum
  Ocenění našich tanečnic: za tanec K lesu 3. místo, za tanec Araku 4. místo a za tanec Pod tíhou rve a rve 1. místo a postup na Mistrovství Moravy. Blahopřejeme!
 • 10. 4. 2008 – Krajské kolo – Dětská scéna – divadelní soubory – LDO
  Divadelní soubor Pod maskou vystoupil v krajském kole s představením ,,Cupitálek“.
 • 10. 4. 2008 – Krajské kolo ve hře na smyčcové nástroje – ZUŠ Třebíč
  Výsledková listina
 • 10. 4. 2008 – O žďárského muzikanta – vokální část – ZUŠ Žďár nad Sázavou
  Výsledková listina
 • 12. 4. 2011 – Soutěžní přehlídka „O žďárského muzikanta“ 2011 – ZUŠ Františka Drdly
  14. ročníku soutěže se ve školním roce 2010/11 zúčastnil 61 žák. Finančně byla soutěžní přehlídka dotována městem Žďár nad Sázavou.
 • 8. 4. 2008 – O žďárského muzikanta – instrumentální část – ZUŠ Žďár n. Sáz.
  Výsledková listina
 • 5.4. 2008 – Regionální soutěž parketových tanečních kompozic – Brno
  Ocenění: tanec K lesu 5. místo, tanec Araku 6. místo, tanec Bobule 2. místo a tanec Pod tíhou rve a rve 4. místo a postup na celostátní soutěž v Plzni.
 • 3.4. 2008 – Regionální přehlídka dětského scénického tance – Brno, divadlo Radost
  Naše tanečnice obdržely za tanec Punkva diplom za visuální ztvárnění námětu, za tanec Pruží a omezuje diplom za originální ztvárnění námětu a za tanec Jen papír diplom za tvořivý přístup k rekvizitě.
 • 6.3. 2008 – Krajské kolo ve hře na klavír – Jihlava
  Zuzana Mrlíková obsadila v krajské soutěži druhé místo. Gratulujeme!
 • 6.3. 2008 – Okresní kolo – Dětská scéna – LDO – ZUŠ Nové Město na Moravě
  Divadelní soubor Pod Maskou ZUŠ Františka Drdly postoupil z okresního kola do širšího výběru kola krajského s divadlem poezie ,,Cupitálek“. Blahopřejeme!

 • 5.3. 2008 – Okresní kolo v recitaci – ZUŠ Žďár nad Sázavou
  Do krajského kola postoupili tito naši žáci: 1. Adam Přívětivý, 2. Ivana Klimešová, 3. Pavla Dolíhalová. Gratulujeme!
 • 4.3. 2008 – Okresní kolo ve hře na kytaru – ZUŠ Žďár nad Sázavou
  Výsledková listina
 • 26.2. 2008 – Okresní kolo ve hře na smyčcové nástroje – ZUŠ Nové Město n. M.
  Pro nedostatek soutěžících je okresní kolo zrušeno, žáci naší školy postupují do kola krajského.
 • 4.2. 2008 – Okresní kolo ve hře na klavír – ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
  Žákyně Alžběta Holá (p. uč. M. Smékalová), Tereza Holá (p. uč. N. Piňosová) a Zuzana Mrlíková (p. uč. F. Dvořák) získaly 1. místo s postupem do krajského kola. Zuzana Mrlíková navíc obdržela titul absolutního vítěze okresní soutěže. Blahopřejeme!