Základní umělecká škola Františka Drdly
Taneční obor

Taneční obor

Datum: 2.10.2023

V tanečním oboru studuje ve školním roce 2023/24 celkem 145 žáků.

Prezentační video TO

Základy tanečního oboru nebo-li tzv. „baletu“ na naší škole vytvořily v 60.-70. letech paní učitelky Dana Plottová a Jiřina Pohanková.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V taneční „přípravce“ se děti učí zpravidla od 5 let při prvních váhavých tanečních krůčcích zvládat správné držení těla, základy gymnastických prvků a ve spolupráci s klavíristou hudebně-rytmickou průpravu formou tanečních her se závoji, míčky, kroužky a švihadly.

Od 1. ročníku se žáci seznamují s technikami klasického, lidového tance a současného moderního tance. Nedílnou součástí každé taneční lekce je kromě všestranného pohybového rozvoje dětí i rozvoj jejich tvořivých schopností formou taneční improvizace. Tanec dětem prohlubuje schopnost citlivého estetického vnímání a společná tvorba choreografie ve skupině posiluje jejich schopnost týmové spolupráce.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Každého půl roku se žáci a žákyně tanečního oboru představují se svými novými choreografiemi na jevišti Městského divadla. Některé bývalé talentované žačky tanečního oboru tančí v divadlech nebo studují na tanečních konzervatořích – např. Libuše Haraštová-Hůlková, Barbora Procházková (Duncan Centre Praha), Monika Mašterová (státní konzervatoř Praha).

SAM_0713m

Taneční sezónu tanečnice se svými učitelkami Hanou Ludvíkovou a Jitkou Benešovou každoročně zahajují v září koncertem „GEN Jeřabinám“, který je součástí kulturního festivalu  Města Žďár nad Sázavou „Slavnosti jeřabin“. V říjnu, listopadu a prosinci připravují taneční vystoupení pro „Pololetní koncert tanečního oboru“, který se koná v divadle v polovině ledna. V jarních měsících žákyně a žáci se svými učitelkami pravidelně připravují koncerty pro děti z mateřských a základních škol. Vyvrcholením školního roku je „Závěrečný koncert tanečního oboru“ se závěrečnými autorskými choreografiemi absolventek.

_DSC6419

Díky finanční podpoře především Města Žďáru nad Sázavou, Kraje Vysočina  a Ministerstva kultury ČR byl taneční obor v čele s H. Ludvíkovou 10 let organizátorem krajské postupové přehlídky scénického tance dospělých „Tanec, tanec…Žďár“, v roce 2016 to byl již XXI. ročník.

_DSC6141

Dotace z fondu Kraje Vysočina podporují vybraným tanečnicím se účastnit celostátních přehlídek dětského scénického tance v Kutné Hoře a celostátních přehlídek scénického tance mládeže a dospělých v Jablonci nad Nisou.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ve školním roce 2015/16 započali žáci a žákyně tanečního oboru novou tradici … oslavu Mezinárodního dne tance, který se po celém světě slaví 29. dubna. Svátek tance oslavily v Muzeu nové generace v Zámku ve Žďáře nad Sázavou tanečně historickou procházkou s názvem „Cesta za světlem“. V roce 2017 připravily tanečnice improvizace „site specific“ v duchu barokní hudby.

cesta za svetlem5

Zároveň se každým rokem připravují na celostátní akci dne „ZUŠ OPEN“, kterou nadace Magdaleny Kožené organizuje na podporu existence a činnosti základního uměleckého školství v ČR.

PICT0007