Základní umělecká škola
Františka Drdly
Příspěvková organizace Města Žďáru nad Sázavou

Aktuální informace ze života školy - hlavní strana webu

Úspěch tria Escalopes

Na celostátní soutěžní přehlídce komorních souborů Svitavské komoření  ve dnech 10. a 12. 5. 2023 získalo trio Escalopes zlaté pásmo (L.Doležalová, T. Hansl, T. Jadrný).

Srdečně blahopřejeme a děkujeme i paní Mgr. Kateřině Poláchové za vzornou reprezentaci naší ZUŠ.

 

Úspěch žákyně LDO v krajském kole soutěže ZUŠ

Žákyně Tereza Hochmannová (vyučující MgA. Jana Mifková) získala 25. 4. 2023 v krajském kole v sólovém přednesu v Třebíči  1.místo s postupem do celostátního kola, které se bude konat od 9. - 11. 6. 2023.

Srdečně blahopřejeme, přejeme hodně úspěchů v nejvyšším kole  a děkujeme za vzornou reprezentaci ZUŠ Františka Drdly

 

Krajská přehlídka pro 2 klavíry - Třebíč - 19.5.2023

Žákyně Marta Papoušková a Anna Říhová ze třídy Mgr. Nonny Piňosové se zúčastnily krajské přehlídky ve hře na 2 klavíry v Třebíči a s programem skladeb  C. Rollin – Concerto Romantique II. a G. Balajev – Španělský tanec úspěšně reprezentovaly naši ZUŠ. Děkujeme!


Logo_ZUS_OPEN-08

 

ZUŠ Open_znak 01 (3)

Šablony OP JAK

Základní umělecká škola Františka Drdly se od 1. 9. 2022 zapojila do dalších šablon, tentokráte do Operačního programu Jan Ámos Komenský.

V průběhu 3 let budou naši pedagogové i provozní zaměstnanci absolvovat vzdělávání ve svém oboru nebo v cizích jazycích. Další část tohoto projektu je věnována návštěvám našich pedagogů na jiných školách uměleckého zaměření (ZUŠ, konzervatoře, střední a vysoké školy uměleckého charakteru a pod.), kde budou učitelé získávat zkušenosti z organizace a výuky těchto zařízení.

Cílem projektu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání. OP JAK je financován z EU.
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.02/00/22_002/0000198

Šablony OP JAK - plakát 

 

Možnosti zapojení ukrajinských dětí do aktivit města Žďár nad Sázavou

22 03 Ukrajina_leták aktivit pro děti V3 CZ

22 03 Ukrajina_leták aktivit pro děti V3 UA

Podívejte se na záznamy vystoupení našich žáků tanečního a hudebního oboru

 https://www.youtube.com/channel/UCgV4GOEsxWWn4rKq-oy0B5Q

 

červen

Měsíční plán

právě je 11.6.2023

 • 11.
  červen
  Koncert orchestru ZUŠ a FONS - 17.00 - sál ZUŠ - M. Smékalová, L. Drahotský
 • 12. - 16.
  červen
  Postupové zkoušky v hudebním oboru, přezkoušení žáků uvolněných, žáků se špatnou docházkou z hudební nauky, souborů a sborů
 • 12.
  červen
  Představení LDO - 16.00 - sál ZUŠ - E. Kinclová
 • 13.
  červen
  Třídní besídka M. Mokré - 16.00 - sál ZUŠ
 • 14.
  červen
  Přezkoušení pěveckých sborů Cvrčci I., II. a přípravky - od 14.20 - 17.30 - E. Šimurdová, P. Schmidt, D. Foralová
 • 15.
  červen
  Třídní besídka J. Čapkové - 16.00 - sál ZUŠ
 • 15.
  červen
  Závěrečný koncert tanečního oboru - 17.00 - Městské divadlo
 • 16.
  červen
  Třídní besídka N. Piňosové - 15.00 -sál ZUŠ
 • 20.
  červen
  Zveřejnění nově přijatých žáků do ZUŠ od 1.9.2023 - nástěnka ZUŠ a web ZUŠ (pod kódy, které obdrželi zájemci u talentových průzkumů).
 • 20.
  červen
  Představení LDO - 16.00 - sál ZUŠ - E. Kinclová
 • 22.
  červen
  Vystoupení v Rezindenci Veliš - 16.30 - M. Kozel, D. Foralová, N. Piňosová
 • 22.
  červen
  Třídní besídka M. Němcové - 16.30 - sál ZUŠ
 • 22.
  červen
  Třídní besídka V. Horkého - 17.45 - Drdlova síň
 • 23.
  červen
  Třídní besídka N. Piňosové - 15.00 - sál ZUŠ
 • 25.
  červen
  Absolventský koncert K. Křečkové - 17.00 - sál ZUŠ - N. Piňosová
 • 27.
  červen
  Třídní besídka J. Šimka - 17.00 - sál ZUŠ
 • 30.
  červen
  Vydání vysvědčení a závěr školního roku 2022/23