Základní umělecká škola Františka Drdly
Aktuality

Koncert žáků ZUŠ F. Drdly s houslistou J. Svěceným

Datum: 11.10.2023

V úterý 26. září 2023 zavítal do Žďáru nad Sázavou na pozvání Kultury Žďár houslový virtuóz Jaroslav Svěcený.

Ve městě uskutečnil dva koncerty, nejdříve dopolední pro studenty VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou. Houslita zaujal mladé posluchače nejen mistrovskou hrou na rozmanité housle,  ale i výkladem o původu dovezených houslí, o výrobě těchto smyčcových nástrojů  a přidal i mnoho dalších zajímavostí. Největším zážitkem pro publikum byly bezesporu housle značky Stradivari, ale mistr získal a přivezl do Žďáru i opravdovou raritu, autentické housle houslisty a skladatele Františka Drdly, na které náš žďárský rodák hrál po dobu asi 10 let. V dopoledním koncertu vystoupil též žák ZUŠ F. Drdly houslista O. Mlíka (uč. S. Cveková), kterého doprovodila na klavír A. Říhová (uč. N. Piňosová).

Večerní koncert pana Svěceného se nesl Ve znamení tanga a zde doprovázel houslistu výborný akordeonista Ladislav Horák. Společně zahráli mnoho strhujících skladeb především od skladatele Ástora Piazzolly. V programu koncertu vystoupila též absolventka ZUŠ F. Drdly, mladá studentka houslové třídy na konzervatoři v Brně, Klára Kynclová.  Klavírní doprovod zajistila maminka P. Kynclová, učitelka žďárské ZUŠ.

Virtóz Jaroslav Svěcený si mezi koncerty se zájmem prohlédl i Drdlovu síň ve žďárské ZUŠ a nahlédl též do osobního vídeňského archivu skladatele Františka Drdly, ve kterém je uložen notový materiál, který František  Drdla používal. Na obsáhlejší prohlídku Drdlova houslového archivu přijede mistr ještě během letošního podzimu.

V příštím roce 2024 si budeme připomínat 80 let od smrti  houslisty a skladatele Františka Drdly a je možné, že navázanou spoluprací s houslistou Jaroslavem Svěceným získáme nové, zatím nepublikované informace a zajímavosti ze skladatelova života.

 

Mgr. Dana Foralová, ředitelka ZUŠ F. Drdly

IMG_20230926_102959

IMG_20230926_191243

IMG_20230926_093820-1

Housle Františka Drdly

 

Čtěte více