Základní umělecká škola Františka Drdly
Aktuality

Benefice pro Tříkrálovou sbírku

Datum: 16.12.2020

Vážení rodiče, učitelé ZUŠ,

dovolte nám, abychom Vás požádali o podporu tzv. Benefice pro Tříkrálovou sbírku Oblastní charity Žďár nad Sázavou, kterou pořádají základní umělecké školy žďárského okresu ve spolupráci s Oblastní charitou Žďár nad Sázavou. Jedná se o online aktivitu,  jejíž smyslem je podpořit propagaci Tříkrálové sbírky roku 2021 a naší Základní umělecké školy Františka Drdly, a to prostřednictvím facebookové  sítě.  Za tímto účelem byla zřízena stránka   https://www.facebook.com/tsbenefice.charita.zdar

Zde bude možné od 24. 12. 2020 do 24. 1. 2021 přidávat příspěvky ze všech našich oborů (výtvarné práce, videonahrávky z tanečního, dramatického či hudebního oboru).

Mottem této benefice se stalo: „Když umění pomáhá…“

Jak se můžete zapojit? Natočte video Vašeho syna či dcery při domácím nácviku např. hry na hudební nástroj, při tanci, při tvoření, nebo jen nafoťte jeho kresby. Pokud máte svůj  facebookový  profil, vložte svůj příspěvek na výše uvedenou stránku, případně zašlete na email Vašeho vyučujícího. Tím udělíte souhlas, aby správce FB stránky ZUŠ vložil příspěvek za Vás. Na stránku navíc dohlíží průběžně správce žďárské Charity, který zabrání nevhodným příspěvkům a spamům.

Ten, kdo příspěvek vloží, může napsat křestní jméno autora, případně jeho věk plus vložit tzv. hashtag:  #trikralovabenefice #trikralovasbirka2021 #tks2021 #tkszdar

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte Mgr.Lenku Šustrovou, koordinátorku propagace Oblastní charity Žďár nad Sázavou na tel. 777 155 389 či emailu: lenka.sustrova@zdar.charita.cz

Důležité upozornění:

Příspěvek s videonahrávkou žáka ZUŠ na FB stránku (https://www.facebook.com/tsbenefice.charita.zdar) vkládá pouze rodič/zákonný zástupce dítěte, které je žákem Základní umělecké školy Františka Drdly. Vložením tohoto příspěvku souhlasí zákonný zástupce s jeho zveřejněním. Subjekty podílející se na organizaci této benefice – (Oblastní charita Žďár nad Sázavou a Základní umělecká škola F. Drdly) – nenesou zodpovědnost za případy, kdy na stránku vloží příspěvek dítě, bez souhlasu svých rodičů/zákonných zástupců. Rovněž nenesou zodpovědnost za označování profilů mezi jednotlivými účastníky navzájem a současně ani za případy, kdy na stránku vloží svůj příspěvek účastník, který není žákem ZUŠ.

Děkujeme, že se společně s námi zapojíte do podpory této tříkrálové kampaně.

Informace o Tříkrálové sbírce v našem okrese naleznete na www.zdar.charita.cz

 

Přejeme Vám radostné Vánoce a v novém roce hojnost zdraví a optimismu.

Mgr. Lenka Šustrová, Charita Žďár nad Sázavou a Mgr. Dana Foralová, ředitelka ZUŠ F. Drdly                     16. 12. 2020

 

Čtěte více