Základní umělecká škola Františka Drdly
Aktuality

0tvírání studánek se Žďáráčkem

Datum: 23.5.2016

Plakát O.S.16

http://jarmilakamenacova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=524767

Opět po sedmi letech přijal DPS Žďáráček pozvání k účasti na slavnosti Otvírání studánek na Třech Studních v lokalitě u studánek Barborka a Vitulka. Tuto akci každoročně organizuje obec Tři Studně v čele s panem starostou Brabcem a panem ing. Josefem Kaprálem, který je bratranec předčasně zesnulé skladatelky Vítězslavy Kaprálové. Letos tedy kantátu Bohuslava Martinů Otvírání studánek nastudoval spolu s tanečním oborem ZUŠ DPS Žďáráček a provede ji poslední sobotu v máji – tedy 28.5. od 14.00 v lokalitě výše popsané.

Čtěte více